135+ gymnasier er gået sammen

Mere end 135 gymnasier er gået sammen om at være med i Dansk Kemidatabase – det giver driftsfordele for både gymnasier og Joblife.                                                                                         

Styregruppen for de gymnasiale uddannelser valgte i slutningen af 2020, at de fra 2021 ville have Dansk Kemidatabase som samarbejdspartner, da den anses for at være et rigtigt godt match i forhold til samarbejde med de gymnasiale uddannelser, som arbejder med mange forskellige laboratoriekemikalier.

Gymnasieaftalen er forankret i Joblife a/s, der ejer kemistyringssystemet ”Dansk Kemidatabase”. Systemet er tilpasset og tilpasses løbende til gymnasierne i samarbejde med styregruppen, og den kan tilgås online via tablet, PC, smartphone og via QR-koder.

Systemet er til gymnasierne udvidet med funktioner, som også retter sig mod læring af eleverne i undervisningen, fx strukturformler for kemikalier og eksterne links vha. CAS nummer til bl.a. 3D-struktur.

Der afholdes 4 årlige møder/kurser med kemilærerne på gymnasierne. På kurserne er der gennemgang af kemidatabasen og dens funktioner, nye funktioner og andet relevant nyt om kemi. Hvis der er behov, afholdes flere møder eller kurser efter aftale med styregruppen for gymnasier.

HTX på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

på baggrund af en mail fra Jakob Thulesen Dahl, rektor for Skanderborg Gymnasium, fortæller Lena Ubbesen, der er ansat som laborant på HTX, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er arbejdsplads for cirka 430 medarbejdere og uddannelsesinstitution for de ca. 10000 elever (ca. 3200 årselever) og kursister, der hvert år gør brug af skolens mange tilbud. På selve gymnasiedelen i Herning er der ca. 80 ansatte, hvoraf 13 er lærere inden for de naturvidenskabelige fag. Cirka 330 elever bruger Dansk Kemidatabase.

Lena Ubbesen varetager ansvaret for at sikkerheden er i orden i forhold til kemiundervisning, men også i forhold til fysikundervisning.

En stor udfordring for os er, at vi ikke har faste arbejdspladser til de kemiøvelser eleverne udfører, nogle få undtaget. Formuleringer omkring sikkerheden må nødvendigvis være meget generelle. Som uddannelsesinstitution har man typisk mange forskellige kemiske stoffer, hvoraf der bliver brugt meget lidt stof og i meget kort tid, afhængig af hvilket niveau eleverne er på.

Vi har valgt at lave en kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase på kemiøvelser, hvor der bruges kemikalier, der skal risikovurderes. Opdelt i øvelser til 1., 2. og 3. års HTX, samt 10. klasse og EUX. På den måde har vores lærere og elever nemt ved at finde risikovurderinger i forhold til den kemiøvelse, de skal forberede, inden de kommer i kemilaboratoriet. Alle HTX-elever er brugere af vores kemilaboratorium og derfor også læsebrugere af Dansk kemidatabase.

Samarbejdet med kemikerne bag Dansk Kemidatabase fungerer rigtig godt – vi får hurtige og grundige svar, som man kan arbejde videre med i systemet”.

Jeg vil ikke tøve med at anbefale et abonnement på Dansk Kemidatabase.

Lena Ubbesen, laborant på HTX, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase rummer et værktøj til kemisk risikovurdering med hjælpetekster, der giver forslag til spørgsmål, som man kan benytte til risikovurderingen. De kemikalier, som den kemiske risikovurdering omhandler, kan tilknyttes, hvorved der også er mulighed for at se blandt andet farlige egenskaber i form af farepiktogrammer/-sætninger og sundhedsfarer.

Styregruppen for gymnasiale uddannelser

Styregruppens medlemmer er:

  • Mette Malmqvist, fagkonsulent gymnasiekontoret, Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Gert Bergstein (vicerektor, Grindsted Gymnasium), udpeget af LMFK-sekretariatet, Kemilærerforeningen
  • Jakob Thulesen Dahl (rektor, Skanderborg Gymnasium), ledelsesrepræsentant udpeget af Danske Gymnasier
  • Susanne Brandt Hansen (Cand.scient., seniorkonsulent, Joblife a/s)
 

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk