Har du styr på kemien?

Dansk Kemidatabases mission er at gøre det svære nemt for dig som kunde.

Vores kemikere er arbejdsmiljørådgivere og har deres daglige gang på forskellige virksomheder i mange forskellige brancher. De har derfor både den faglige baggrund og brede erhvervsmæssige erfaring, som gør dem i stand til at være netop din kemiske sparringspartner.

Dansk Kemidatabase er sat i verden for mere end 20 år siden for at hjælpe dig som kunde med at sikre, at kemikalierne i din virksomhed dokumenteres, opbevares, anvendes og bortskaffes korrekt. Og at I dermed tager ansvar for medarbejdernes sundhed og trivsel, beskytter miljøet og overholder lovgivningen.

Få styr på virksomhedens kemiske minimumsforpligtigelser

Højt kvalificeret rådgivning

Kemi er et kompliceret fagområde, som det kræver specialviden at have styr på fra A til Z. I mange organisationer er ansvaret overladt til en eller få medarbejdere. Det kan være en stor udfordring at oparbejde tilstrækkelig intern viden om og overblik over de anvendte kemikalier og aktuelle lovkrav.

Ved at trække på kemikerne i Dansk Kemidatabase for du sikkerhed for, at alt også går efter bogen i din virksomhed.

Dansk Kemidatabases mission er at gøre det svære nemt for dig som kunde. Vi samarbejder tæt med kunderne, og vores løbende udvikling af nye services udspringer i høj grad af de nære kunderelationer.

Dansk Kemidatabase – en del af Joblife a/s

Dansk Kemidatabase er ejet af rådgivningsvirksomheden Joblife a/s, der er autoriseret inden for alle arbejdsmiljødiscipliner. Joblife tilbyder bl.a. rådgivning om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, systematik og styring, ulykkesforebyggelse, ergonomi, akustik og støj, kemikalier og biologiske farer, stress og trivsel, og ledelses- og organisationsudvikling. Vi har kontorer i Allerød, Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg – og arbejder sammen med kunder i hele Danmark. 

Investering i et godt arbejdsmiljø bidrager til at vedligeholde og forbedre en virksomheds produktivitet og image. Joblife hjælper sine kunder med at skabe effektive, sikre og sunde arbejdspladser med engagerede medarbejdere. Læs mere om Joblife her.

Joblife a/s er associeret med NIRAS A/S, der er en af Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder.

Få klarhed om arbejdsprocesser
– og hjælp til at eliminere problemer

I arbejdet med at udarbejde en kemisk risikovurdering, kan der opstå tvivl om, hvorvidt dine medarbejdere er udsat for problematiske stoffer i form af bl.a. støv, dampe og gasser i forskellige arbejdsprocesser.    

Det kan vores kolleger i Joblife hjælpe med at afklare. De gennemfører bl.a. luftmålinger og kontrol af udsugningsanlæg og af stinkskabe. Hvis der er behov for det, hjælper Joblifes eksperter med at foretage de nødvendige forbedringer, så din virksomhed beskytter medarbejderne og miljøet på optimal vis. 

Ydelser fra Joblife

Problemer med indeklimaet

Information om luftforurening

Information om ventilation

Information om stinkskabe

Uddannelser og kurser

Kemisk risikovurdering og en biologisk APV

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk