Kemisk risikovurdering skabelon

Hvis der på din virksomhed er medarbejdere der arbejder med eller som kan blive udsat for ”kemisk” påvirkning, så skal der laves en kemisk risikovurdering på arbejdsopgaven.

Kemisk risikovurdering skabelon

Udarbejdelsen af skabelonen

Udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering kan lettes ved at anvende en kemisk risikovurdering skabelon. For hvorfor opfinde den dybe tallerken, hvis du bare kan… udfylde en kemisk risikovurdering skabelon?

Ved at bruge en kemisk risikovurdering skabelon, så kan man sikre en ensartethed i udformningen af de kemiske risikovurderinger og i de overvejelser, som man gør sig i forbindelse med udarbejdelsen af disse.

Et spørgsmål vi ofte får er, om virksomheden kan bruge den samme kemisk risikovurdering skabelon til alle arbejdsopgaver, eller om det er nødvendigt at bruge flere? Det vil vi forsøge at svare på i det følgende.

Samme skabelon – forskellige hjælpetekster!

Styrer du din kemi i et Excel-ark, i mapper eller andet, så kan de være en god idé med flere udgaver af en kemisk risikovurdering skabelon, da du ikke kun skal forholde dig til den kemi du bruger, men også den kemi, som du danner. Eksempler kan være:

  • Arbejdsopgaver hvor der slibes eller saves i træ eller metal med støvdannelse.
  • Lodde- eller svejseprocesser hvor der dannes røg.
  • Processer hvor der dannes dampe eller gasser.
  • Bygningsarbejde (herunder nedrivning), hvor der dannes støv.

Samtidigt skal du kunne holde styr på alle dine sikkerhedsdatablade ved siden af.

I sådanne tilfælde kan forskellige udgaver af en kemisk risikovurdering skabelon være en fordel, for hvordan skal man forholde sig til den kemi som dannes? Denne kemi kommer jo desværre ikke med et sikkerhedsdatablad.

Med Dansk Kemidatabase får du en overskuelig kemisk risikovurdering skabelon, hvor du kan vælge imellem flere hjælpetekster, herunder hjælpetekster som hjælpe dig med viden om den kemi som dannes. Skabelonen og arbejdsgangen til din kemiske risikovurdering er altså den samme, men du kan slå forskellige hjælpetekster til, afhængig af den arbejdsopgaver, som du risikovurdere på.

Eksempler på disse hjælpetekster i Dansk Kemidatabase målrettet specifikke produkttyper eller kemi, der dannes under arbejdsprocessen, kan være: Epoxy, isocyanater, smøremidler på sprayflasker, træstøv, svejserøg eller dieselpartikler.

Styr det hele digitalt!

Undgå Excel- og løsark samt forskellige udgaver af en kemisk risikovurdering skabelon – styr det hele digitalt!

Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem til administration af virksomhedens kemiske produkter samt et rådgivningskoncept med et helt hold af kemikere bagom systemet. Dansk Kemidatabase hjælper virksomheder med at leve op til de kemiske forpligtigelser og leverer bl.a.:

  • Overblik over alle virksomhedens kemiske produkter
  • Lettilgængelige sikkerhedsdatablade for virksomhedens kemiske produkter og et arkiv, hvor de bliver gemt i mere end de lovpligtige 10 år efter endt brug.
  • Overskueligt, letlæseligt 2-siders instruktionsmateriale (for over 20.000 produkter) samt sikkerhedsdatablade via QR-koder og stregkoder. Instruktionerne fylder kun to sider og er skrevet på forståeligt dansk.
  • Kemisk risikovurdering skabelon – med forskellige hjælpetekster og med QR-koder, som letter tilgængeligheden
  • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter vha. vurdering (rød, gul eller grå score) af kemikaliernes iboende farlige egenskaber foretaget af vores hold af kemikere og med flere søgefunktioner, hvor man kan finde særligt farlige produkter.

Indholdet i en kemisk risikovurdering skabelon

En kemisk risikovurdering skabelon skal indeholde nogle bestemte informationer og felter til at skrive disse informationer i, så man får gjort sig de rigtige overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger.

Overordnet set så kan punkterne i en kemisk risikovurdering skabelon inddeles i de punkter, som ser på farerne ved den farlige kemi, som anvendes i arbejdsprocessen, de punkter, som vurderer risikoen for udsættelse for den farlige kemi ved at arbejde med den på lige præcis, den måde, som man arbejder i virksomheden og de punkter, som vurderer, hvordan man kan passe på medarbejderne, og om det, man allerede gør, er godt nok.

Ekstra punkter i en kemisk risikovurdering skabelon i Dansk Kemidatabase

En kemisk risikovurdering skabelon i løsningen fra Dansk Kemidatabase indeholder udover ovennævnte punkter også punkter, hvor man kan skrive sine forbedringsforslag for at forbedre sikkerheden for medarbejderne, og punkter hvor man kan skrive de overvejelser, man har gjort sig om at substituere farlige produkter med mindre farlige produkter. På denne måde så vil en kemisk risikovurdering skabelon i Dansk Kemidatabase hjælpe med at gøre det sikrere at arbejde med produktet.

Anden hjælp fra Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase hjælper, som nævnt, også med denne substitutionsproces ved at holdet af kemikere bag Dansk Kemidatabase vurderer farligheden af de over 20.000 kemiske produkter i databasen og tildeler dem en farvekode fra grå over gul til rød baseret på de iboende farer ved produktet.

Dansk Kemidatabase giver desuden mulighed for at man kan søge på indholdsstoffer, som er særligt farlige eller om produktet indeholder stoffer fra forskellige myndighedslister såsom den dansk kræftbekendtgørelse.

Vidensdeling på tværs af organisationen

Ved at samle din kemistyring og gøre den digital er der også en øget mulighed for vidensdeling på tværs af organisationen. Fremfor at hver afdeling laver deres egen kemisk risikovurdering skabelon, gør deres egne erfaringer ift. substitution og finder deres egne gode metoder til at øge sikkerheden i forbindelse med arbejdet med de kemiske produkter, så kan digitaliseringen af dette komme hele organisationen til gode. I stedet for at opfinde den dybe tallerken kan du…. låne en tallerken af en anden afdeling.

Vedligehold og opdatering af den kemiske risikovurdering

En anden stor fordel ved at have en kemisk risikovurdering skabelon digitalt er det arbejde, som ligger i at holde den kemiske risikovurdering ved lige og opdatere den minimum hvert tredje år.

Hvis man har brugt en digital kemisk risikovurdering skabelon, som ligger let tilgængelig og er let forståelig, så er det nemt for hele virksomheden at tilgå det og læse den kemiske risikovurdering, og det er let for de ansvarlige personer i arbejdsmiljøorganisationen at tilrette en kemisk risikovurdering, som er baseret på en kendt kemisk risikovurdering skabelon, hvis der er forhold som har ændret sig eller forholdsregler, der vurderes som utilstrækkelige.

Step-by-step guide til kemisk risikovurdering

Leder du efter en kemisk risikovurdering skabelon, fordi du skal i gang med at udarbejdelsen af disse, så download vores gratis step-by-step guide til de kemiske risikovurderinger her.

Læs også om H og P sætninger, instruktion og APB på Dansk Kemidatabase. Arbejdstilsynet har, som Dansk Kemidatabase, værktøjer til kemisk risikovurdering. Læs mere her.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
20.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 17.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk