Rynkeby

Rynkeby fik hjælp til de kemiske risikovurderinger

Et opstartsmøde hos Rynkeby dannede udgangspunktet for at klarlægge de overordnede arbejdsprocesser og gennemgå den kemi der blev anvendt samt eventuel procesgenererede forureninger, der kunne dannes.

“Udarbejdelse af Kemisk risikovurdering er en god øjenåbner til forbedringer, både når det gælder sikker håndtering af produkterne, men også i jagten på mindre farlige produkter. Vi er i hvert fald blevet meget klogere.”.

Dorte Schmeltz, Education Leader

Efter en rundtur på værkstedet og i produktionen blev der set på arbejdsprocesserne, så alle var bekendt med deres udførelse. Der var en løbende dialog om de sikkerhedsforanstaltninger, som var truffet. Mulige forslag til at mindske potentiel udsættelse af medarbejderne for de kemiske produkter blev også løbende drøftet under rundturen.

Arbejdet med kemisk risikovurdering gav anledning til en diskussion om mulig substitution af kemiske produkter, og om hvordan Dansk Kemidatabase kan bruges til den indledende del omkring substitution. Substitution er erstatning af farlige produkter med mindre farlige produkter – eller erstatning til en anden form, som er mindre farligt at håndtere. Der er fx væsentlig mindre risiko for indånding ved håndtering af pasta frem for pulver.

”Mødet gav os et øget fokus på substitution. Eksempelvis er phenophatalein, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, nu erstattet af o-Cresolphthalein i vores laboratorie. Vi har også erstattet vandbehandlingsmidler med AQUATREAT 002, da denne ikke er mærket eller klassificeret”, udtaler Dorte Schmeltz, Education Leader.

Efterfølgende blev de kemiske risikovurderinger gennemarbejdet, bl.a. for mulige eksponeringsveje og brugen af fx personlige værnemidler (forbyggende foranstaltninger). Joblife gennemgik de arbejdsprocesser, hvor der kunne træffes yderligere forbedrende foranstaltninger eller substitutionsovervejelser. Dette blev efterfølgende drøftet med Rynkeby i afslutningsfasen, og der blev sat en dato for opfølgning på risikovurderingerne.

Læs også om kemikaliestyring, kemisk APVfarepiktogrammer og kemisk risikovurdering skabelon.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk