Har du styr på din kemiske risikovurdering?

En kemiske risikovurdering er en del af den almindelige APV og skal revideres minimum hvert tredje år. Den kemiske risikovurdering skal dog også revideres, hvis der sker væsentlige ændringer i din virksomheds brug af kemi, eller hvis I overgår til at bruge nye kemikalietyper.

Få hjælp til Kemisk Risikovurdering
En kemisk risikovurdering kortlægger din virksomheds arbejde med kemiske produkter. Samtidig bliver det afdækket, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier eller stoffer, der bliver dannet under en arbejdsproces. Formålet er at fjerne eller forebygge risikoen, så I skaber et altid godt og sikkert arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere.

Din virksomheds oplæring og instruktion af medarbejderne skal ske med afsæt i den kemiske risikovurdering. På den måde bliver sikkert arbejde med farlig kemi en integreret del af hverdagen.

I skal jævnligt føre tilsyn med, at instruktionerne bliver overholdt, og at arbejdet med kemiske stoffer og arbejdsprocesser foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Inden du og din virksomhed går i gang med at udarbejde en kemisk risikovurdering, er det en god idé at gennemgå jeres kemiske produkter. Hvis I har produkter stående med den gamle mærkning, produkter, som ikke længere anvendes, eller fejlkøb, så få dem bortskaffet, da de medfører unødvendig administration.

Vi hjælper din virksomhed i mål 
Dansk Kemidatabase tilbyder at hjælpe din virksomhed helt i mål med en kemisk risikovurdering. Vi bidrager også gerne til udvalgte faser i arbejdet alt efter jeres ønsker og behov. 

Vi kan fx gennemføre risikovurderinger ude i din virksomhed i samarbejde med de ansvarlige på området. Vi kan også bidrage med kvalitetssikring af den risikovurdering, du og din virksomhed selv har udarbejdet.

Dansk Kemidatabase tilbyder endvidere målrettede kurser og workshops, der klæder din arbejdsmiljøorganisation på til selv at udarbejde risikovurderinger.   

En kemisk risikovurdering består af følgende konkrete aktiviteter:
Kortlægning af de arbejdsprocesser, hvor der bliver arbejdet med kemiske produkter, eller hvor medarbejdere bliver udsat for kemiske stoffer, støv, stænk, dampe, aerosoler, røg fra svejsning/lodning og gasser fra bl.a. dieseludstødning. 

Indhentning af opdaterede sikkerhedsdatablade på de kemiske produkter, I anvender, og udarbejdelse af en komplet produktliste. Har din virksomhed abonnement hos os, kan I tilkøbe funktionen KemReg og foretage registreringen via tablet eller mobil. Læs mere om KemReg her. [link]

Vurdering af arbejdsprocesserne i din virksomhed, og afklaring af, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, I vil gøre brug af. Det kan fx være ventilation, handsker og åndedrætsværn samt specifikke regler for, hvem der må arbejde med produkterne.

Udarbejdelse af en plan for medarbejdernes oplæring og instruktion. 

Afklaring af, hvilke produkter eller processer, der udvikler kemiske stoffer, som kan erstattes med noget mindre farligt.

Instruktion af de medarbejder, der arbejdet med kemiske produkter, og dem, der indgår i arbejdsprocesser, hvor de kan blive udsat for farlige stoffer. Alle medarbejdere skal jævnligt instrueres i de kemiske produkter, de arbejder med.

Udarbejdelse af skriftlig instruktion på dansk eller et andet sprog, som medarbejderne forstår, på alle særligt farlige stoffer. Der skal være en tilsvarende instruktion i forbindelse med arbejdsprocesser, der afgiver farlige kemiske stoffer. Det kan for eksempel være i form af instruktionsplakater. Læs mere om instruktionsplakater her. [link] 

Kom godt i gang med kemiske risikovurderinger
Kontakt os på [telefonnummer] eller [danskkemidatabase@joblife.dk] og hør mere om kemisk risikovurdering – og hvordan du kommer i gang.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
17.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 17.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?