Uddannelse

Uddannelsestilbud med udgangspunkt i Dansk Kemidatabase, kemi generelt eller det brede arbejdsmiljø – både med fysisk fremmøde eller online. Vi skræddersyr også målrettede uddannelser til netop jeres virksomheds behov.

Kursus i kemisk risikovurdering

Uddannelse i kemisk risikovurdering

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden med anvendelse af risikovurderingsmodulet i Dansk Kemidatabase.

Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

På uddannelsen gennemgås følgende emner

 • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
 • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
 • Hvor findes oplysningerne i Dansk Kemidatabase?
 • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?
Håndtering af kemi på arbejdspladsen

Håndtering af kemi på arbejdspladsen

Uddannelsen sætter fokus på kemikaliehåndtering på de danske arbejdspladser og behandle emner som anvendelsesbegrænsninger og instruktionskrav.

Deltagerne bliver klædt på til at håndtere kemiske produkter i deres hverdag, samt de krav til instruktion samt kemisk risikovurdering, det medfører.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle

 • Sundhedsfarer og eksponeringsveje
 • Mærkning
 • Værnemidler
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Instruktion og oplæring
 • Kemisk risikovurdering

Indkøberen – virksomhedens kemiske dørmand

Som virksomhedens indkøber af kemi kan du forhindre, at skadelig kemi kommer ind på virksomheden – både af sundhedsfarlig og miljøfarlig karakter – og dermed sikre et bedre arbejdsmiljø.

Ved at sætte krav til både de kemiske produkter og leverandørerne heraf undgår du, at virksomhedens medarbejdere skal håndtere unødigt skadeligt kemi samtidig med, at du kan undgå en række ekstra forpligtigelser ift. dokumentation, opbevaring, fremtidig substitution m.m.

Bliv også klogere på, hvilke krav du kan sætte til dine leverandører, samt hvad du skal modtage fra dem efter kemiindkøb. Kurset belyser desuden, hvad du skal være opmærksom på afhængigt af, om du køber produkterne i Danmark, indenfor EU eller i resten af verdenen.

Værnemidler - kursus

Værnemidler - hvornår er de gode nok?

Personlige værnemidler, som beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, sikkerhedssko, høreværn, hjelme og særligt arbejdstøj, er laveste forebyggelsesniveau, men nødvendige at anvende i mange arbejdssituationer.

Men vælger man fx en handske for at beskytte sig for et kemisk produkt i det forkerte materiale, skaber det falsk tryghed, samtidigt med at udsættelsen for kemien kan forværres. Dette gør, at der under valg af værnemidler kan opstå mange spørgsmål som:

 • Hvornår skal der anvendes værnemidler?
 • Hvad skal jeg vælge?
 • Hvornår er beskyttelsen god nok?
 • Hvordan skal jeg opbevare mine værnemidler og skal de vedligeholdes?
 • Er der regler for, hvor længe jeg må bruge dem?


På kurset vil forskellige værnemiddeltyper og materialer gennemgås, samtidigt med at der gives gode råd til opbevaring og vedligehold.

Kursets formål er at hjælpe deltagerne i gennem ”værnemiddel-junglen” og imod til gode værnemiddelvalg.

Har I styr på virksomhedens kemiske forpligtigelser

Har I styr på virksomhedens kemiske forpligtigelser?

Kurset afholdes som to moduler, der kan tages selvstændigt af hinanden.

Kursets del 1 vil omhandle virksomhedens minimumsforpligtigelser ift. det kemiske arbejdsmiljø, når der forefindes kemiske produkter på virksomheden, hvor del 2 skal ses som en overbygning.

Kursets del 2 vil omhandle virksomhedens yderligere forpligtelser afhængigt af typen af kemi på virksomheden samt virksomhedens rolle i leverandørkæden.

håndtering og transport af farligt gods

Online kap. 1.3 kursus - håndtering og transport af farligt gods

Alle, som er involveret i transport af farligt gods, skal have en kapitel 1.3. uddannelse, uanset om mængden af farligt gods håndteres efter det fulde ADR-regelsæt eller reglerne for begrænset mængde, undtaget mængde eller frimængde.

Den eneste undtagelse er, hvis man kører med mindre mængder farligt gods med henblik på selv at bruge det på den adresse, som man kører til (Populært kaldet Montørreglen).

Man er involveret i transporten, når man klassificerer, påfylder, pakker, mærker, læsser, afsender, transporterer og aflæsser farligt gods samt udfylder transportdokumenter eller bestiller transporten af farligt gods.

Kurset består af en grunduddannelse, en funktionsspecifik uddannelse og en sikkerhedsuddannelse som defineret i ADR.

Passer I på jeres gravide og ammende medarbejdere?

Som virksomhed har I et særligt ansvar for jeres gravide og ammende medarbejdere.

En lang række kemiske produkter kan være klassificeret eller have indholdsstoffer som gør, at arbejdet med disse kan være uhensigtsmæssigt for de gravide og ammende medarbejdere.

Produkterne kan fx have egenskaber som kan skade det ufødte barn eller barnet under amning. Der skal også laves en særlig risikovurdering ift. gravide og ammendes eventuelle arbejde med en lang række produkter. Hvilke produkter er der tale om, hvordan identificerer I dem og hvordan laver I denne særlige risikovurdering?

Passer I på jeres unge medarbejdere

Passer I på jeres unge medarbejdere?

Har din virksomhed medarbejdere under 18 år som arbejder med kemiske produkter, så står I måske med en medarbejdergruppe, som er i deres første job.

Det er derfor særligt vigtigt at tage hånd om denne medarbejdergruppe, så de er klædt på til, at udføre deres arbejdsopgaver og håndtere de kemiske produkter som findes på virksomheden.

Vidste du, at der er en lang række kemiske produkter, som unge under 18 ikke må arbejde med (med mindre det er som et led af deres uddannelse)?

Klassificering og mærkning af kemikalier (CLP)

Klassificering og mærkning af kemikalier (CLP)

Denne uddannelse klæder deltagerne på til at klassificere nye rene kemikalier og/eller kemiske blandinger, hvilket er nødvendigt i forhold til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade samt etiketter til kemiske produkter.

På kurset gennemgås de forskellige fareklasser i CLP, og hvilke grænser, der resulterer i, at et kemisk produkt skal klassificeres som farligt. Dette vil ske igennem eksempler og regneopgaver. Der vil desuden være nogle opgaver, som man kan lave imellem de to undervisningsdage.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at klassificere et kemisk produkt og forholde sig kritisk til mærkningen af allerede klassificerede produkter.

Uddannelser i Joblife

Uddannelser i Joblife

Dansk Kemidatabase er en del af Joblife A/S, som udbyder en række uddannelser om arbejdsmiljø og herunder kemi.

Vi udbyder de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser, arbejdsmiljøkoordinatoruddannelser samt en række andre uddannelser, som bl.a. kan være supplerende uddannelser til arbejdsmiljøorganisationen.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Hvad får du i Dansk Kemidatabase?

I får overblik og adgang til 18.000 produkter med instruktioner og sikkerhedsdatablade samt værktøjer til kemisk risikovurdering, redskab til substitution, adgang til vore kemikere og ekstra moduler m.v

Uddannelser
og kurser

Dansk kemidatabase afholder løbende relevante kurser, og Joblife, som ejer Dansk Kemidatabase, tilbyder en lang række af uddannelser om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og herunder også kemi.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?