Uddannelse

Uddannelsestilbud med udgangspunkt i Dansk Kemidatabase, kemi generelt eller det brede arbejdsmiljø – både med fysisk fremmøde eller online. Vi skræddersyr også målrettede uddannelser til netop jeres virksomheds behov.

Uddannelse i kemisk risikovurdering

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden med anvendelse af risikovurderingsmodulet i Dansk Kemidatabase.

Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

På uddannelsen gennemgås følgende emner

 • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
 • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
 • Hvor findes oplysningerne i Dansk Kemidatabase?
 • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?

Har I styr på virksomhedens kemiske forpligtigelser?

Kurset afholdes som to moduler, der kan tages selvstændigt af hinanden.

Kursets del 1 vil omhandle virksomhedens minimumsforpligtigelser ift. det kemiske arbejdsmiljø, når der forefindes kemiske produkter på virksomheden, hvor del 2 skal ses som en overbygning.

Kursets del 2 vil omhandle virksomhedens yderligere forpligtelser afhængigt af typen af kemi på virksomheden samt virksomhedens rolle i leverandørkæden.

Værnemidler - kursus

Værnemidler - hvornår er de gode nok?

Personlige værnemidler, som beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, sikkerhedssko, høreværn, hjelme og særligt arbejdstøj, er laveste forebyggelsesniveau, men nødvendige at anvende i mange arbejdssituationer.

Men vælger man fx en handske for at beskytte sig for et kemisk produkt i det forkerte materiale, skaber det falsk tryghed, samtidigt med at udsættelsen for kemien kan forværres. Dette gør, at der under valg af værnemidler kan opstå mange spørgsmål som:

 • Hvornår skal der anvendes værnemidler?
 • Hvad skal jeg vælge?
 • Hvornår er beskyttelsen god nok?
 • Hvordan skal jeg opbevare mine værnemidler og skal de vedligeholdes?
 • Er der regler for, hvor længe jeg må bruge dem?


På kurset vil forskellige værnemiddeltyper og materialer gennemgås, samtidigt med at der gives gode råd til opbevaring og vedligehold.

Kursets formål er at hjælpe deltagerne i gennem ”værnemiddel-junglen” og imod til gode værnemiddelvalg.

Uddannelser i Joblife

Uddannelser i Joblife

Dansk Kemidatabase er en del af Joblife A/S, som udbyder en række uddannelser om arbejdsmiljø og herunder kemi.

Vi udbyder de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser, arbejdsmiljøkoordinatoruddannelser samt en række andre uddannelser, som bl.a. kan være supplerende uddannelser til arbejdsmiljøorganisationen.

Håndtering af kemi på arbejdspladsen

Uddannelsen sætter fokus på kemikaliehåndtering på de danske arbejdspladser og behandle emner som anvendelsesbegrænsninger og instruktionskrav.

Deltagerne bliver klædt på til at håndtere kemiske produkter i deres hverdag, samt de krav til instruktion samt kemisk risikovurdering, det medfører.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle

 • Sundhedsfarer og eksponeringsveje
 • Mærkning
 • Værnemidler
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Instruktion og oplæring
 • Kemisk risikovurdering

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Hvad får du i Dansk Kemidatabase?

I får overblik og adgang til 18.000 produkter med instruktioner og sikkerhedsdatablade samt værktøjer til kemisk risikovurdering, redskab til substitution, adgang til vore kemikere og ekstra moduler m.v

Uddannelser
og kurser

Dansk kemidatabase afholder løbende relevante kurser, og Joblife, som ejer Dansk Kemidatabase, tilbyder en lang række af uddannelser om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og herunder også kemi.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?