Procesudsug kontrolleret hos COOP

– i dette tilfælde procesudsugene på værkstedet.

På værkstedet findes to procesudsug, hvoraf det ene fungerer som svejseudsug.

Seniorkonsulent Kim Due Clemmensen, Cand. Scient. har i den forbindelse været på lokationen for at kontrollere procesudsugenes funktion i forhold til anvendelsen. Da det ene procesudsug eksempelvis anvendes i forbindelse med svejsning, så er godkendelseskriteriet, at udsuget skal suge minimum 1000 m3/t luft.

Dette kontrollerede Kim ved anvendelse af lufthastighedsmålinger.

“Bruges procesudsug som en forbyggende foranstaltning – altså til at fjerne forurening, fx svejserøg fra en svejseproces, så medarbejderne ikke indånder farlig svejserøg, er det vigtigt at kontrollere procesudsugets evne. Der er ikke tale om selve ventilationsanlæggets kapacitet, men procesudsugets evne til at fjerne forureningen fra kilden og dermed beskytte medarbejderne”.

Seniorkonsulent Kim Due Clemmensen, Cand. Scient.

Coop angiver ikke kun deres procesudsug som en forbyggende foranstaltning, men sørger også for at kontrollere kapaciteten og dermed beskyttelsen af deres medarbejdere på værkstedet.

Læs også om kemisk APV og kemisk risikovurdering skabelon.

Læs vores artikel: Farepiktogrammer og farlige produkter – Forstå etikkerne

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk