Kom på webinar

Vi afholder løbende webinarer om kemirelaterede emner. Er I interesseret i at få en intro til vores løsning, så er “Introduktion til Dansk Kemidatabase”, et godt sted at starte.

Hvad er en biologisk APV, og er du omfattet af kravet om denne?

Du tænker måske ikke over det, men mens du sidder og læser dette, vil du være omgivet af forskellige mikroorganismer, herunder bakterier, mikroskopiske svampe og vira. Og inden du bliver nervøs og mærker sygdomssymptomerne banke på, så kan vi forsikre, at det er helt naturligt – og faktisk uundværligt – at have mikroorganismer omkring os hver dag.

Men langt de fleste mennesker forbinder mikroorganismer med noget farligt og bliver nervøse – bare ved ordet. Hvilket er helt forståeligt, for der findes mikroorganismer, der kan fremkalde sygdomme, såsom salmonellainfektion eller lungebetændelse.

Men hvad har en salmonellainfektion at gøre med dit arbejde?

Din arbejdsplads er faktisk forpligtet til at sørge for, at du kan gå sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt på arbejde hver dag, og hvis du arbejder med mikroorganismer eller biologiske agenser, er arbejdspladsen forpligtet til at udarbejde den særlige APV – nemlig den biologiske APV. Med andre ord skal din arbejdsplads kortlægge de risici, der er i dit arbejde på det biologiske område!

Er du i tvivl, om DU er omfattet af kravet om udarbejdelsen af den biologiske APV? Så deltag i vores webinar, hvor vi bl.a. gennemgår, hvad en biologisk APV er, hvornår den skal udarbejdes, hvad der skal med i den biologiske APV, hvordan du kommer i gang med udarbejdelse SAMTIDIG med, at du får en gratis skabelon til arbejdet!

Introduktion til Dansk Kemidatabase og nye funktioner

Få en gennemgang af Dansk Kemidatabases funktioner og se, hvordan de anvendes til at lette arbejdet med de kemiske produkter. Se eksempler på instruktioner, kemiske risikovurderinger og se, hvordan systemet anvendes til arbejdet med substitution. 

På webinaret vil nye funktioner også blive præsenteret.  

Webinaret er for nyansatte medarbejdere hos abonnenterne samt for alle andre, der ønsker en brush up i brugen af databasen.

 

Webinar Dansk Kemidatabase

Kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase

Hvornår er det bedste tidspunkt at få udarbejdet de kemiske risikovurderinger? Det korte svar er – i går. Og med i går mener vi for over 5 år siden, da regelændringer på området trådte i kraft (den 1. juli 2019).

Hvis I endnu ikke er startet med at lave de kemiske risikovurderinger, så lad os give jer en indflyvning til emnet. Vi kan spare jer tid og frustration ved samme lejlighed.

I løbet af de sidste 5 år har vi nemlig set mange eksempler på, hvordan opgaven med de kemiske risikovurderinger kan gribes an – både rigtig mange gode og en del meget omstændige. De kemiske risikovurderinger skal nemlig ikke kun udarbejdes nu, men de skal som minimum også revideres hvert 3. år – så den metode I anvender nu, kommer til at afgøre, hvor meget tid I kommer til at bruge nu og fremover.

På webinaret vises også, hvordan Dansk Kemidatabase kan anvendes til denne opgave.

Nyt om kemi

Bliv opdateret på aktuelle emner, herunder eventuelle lovgivningsmæssige ændringer på det kemiske arbejdsmiljøområde.

Der er mulighed for at være i dialog med vores kemiker, der holder webinaret. 

En nem måde altid at være opdateret på gældende lovgivning samt aktuelle erfaringer på vores 2 årlige webinarer om nyt om kemi.

Hvilke af dine produkter er kemiske produkter?

Inden arbejdet med udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger, SÅ skal I have et overblik over, hvilke kemiske produkter/kemikalier I har stående OG finde ud af, hvad de bruges til. Men i forbindelse med en kemikalieregistrering kan der hurtigt komme tvivl om, hvilke af virksomhedens produkter der egentligt er kemiske produkter og hvilke der falder i andre kategorier som fx fødevarer, artikler, kosmetiske produkter og lægemidler. Samtidigt er der en hel del almindelige produkter som overses som værende kemiske produkter, men som medfører helt de samme forpligtigelser som anden kemi. På webinaret fortæller vi bl.a. om:

 • Hvad er et kemisk produkt og hvilke opgaver medfører det for dig?
 • De almindelige kemiske produkter som ofte overses
 • Særlige kemiske produkter som glemmes
 • Andre kategorier som forveksles med kemiske produkter samt eventuelle opgaver

 

Ved at deltage i webinaret vil du samtidig være en af de første, som modtager vores nye guide som netop omhandler ”hvad er et kemisk produkt?”.

Svejseudsugning

Substitution - når det simple er det sværeste

Hvordan undgår du, at medarbejdere på din virksomhed udsættes for farlig kemi?

Det simpleste svar er at undgå, at de arbejder med farlig kemi – ved at erstatte farlig kemi med mindre farlig kemi! Altså at arbejde aktivt med substitution!

Det lyder ligetil, men arbejdet med substitution kan gå flere veje, OG substitution er mere end kun at kigge på produkternes etiket og vælge den med den mildeste mærkning.

Substitution og substitutionsovervejelser kan nemlig laves og gøres på mange måder, og det vil i langt de fleste tilfælde kunne lykkes at lave en form for substitution, så arbejdet med kemi bliver mindre farligt. For når der på virksomheden arbejdes med substitution af kemiske produkter, er der nemlig flere parametre, der kan kigges på!

 • Hvilke parametre kan der arbejdes med ifm. substitution?
 • Er du omfattet af en substitutionspligt?
 • Hvordan kommer du i gang med substitutionsarbejdet?
 • Hvordan undgår du at erstatte en arbejdsmiljøudfordring med en anden?
 • Hvordan kan du bruge Dansk Kemidatabase i forbindelse med substitutionsarbejdet?

Dette forsøger vi at give dig svar på, på webinaret. Du vil samtidig være en af de første, som modtager vores guide til netop substitution.

adr regler

Undgå at kemiske produkter bliver farlige, når de opbevares

Der skal både være fokus på kemiske produkter når de håndteres og anvendes, men også når produkterne skal opbevares.

Der er dog ofte størst fokus på kemiske produkter, når de anvendes.

Men kemiske produkter kan være lige så farlige, hvis ikke mere farlige, hvis de ikke opbevares rigtigt.

De fleste danske virksomheder har kemiske produkter stående i større eller mindre omfang. Afhængigt af hvilken virksomhed man bevæger sig rundt på, vil man hurtigt kunne finde fx spraydåser, syrer, baser, opløsningsmidler, flaskegas m.m.

Typen af kemiske produkter vil også være afgørende for, hvilke regler man er omfattet af.

Brandfarlige væsker og giftige stoffer udløser fx særlige krav ift. opbevaringen.

Så når der på arbejdspladsen opbevares kemiske produkter, hvornår og hvordan skal man så:

 • Have ekstra ventilation
 • Bruge spildbakker
 • Bruge særlig skiltning
 • Opbevare produkter under lås
 • Sikre mod sammenblanding og spild


På webinaret fortæller vi om reglerne for opbevaring af de kemiske produkter og kommer med fifs til, hvordan du imødekommer dem på en overskuelig måde.

Hvilke af dine produkter er kemiske produkter?

Inden arbejdet med udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger, SÅ skal I have et overblik over, hvilke kemiske produkter/kemikalier I har stående OG finde ud af, hvad de bruges til. Men i forbindelse med en kemikalieregistrering kan der hurtigt komme tvivl om, hvilke af virksomhedens produkter der egentligt er kemiske produkter og hvilke der falder i andre kategorier som fx fødevarer, artikler, kosmetiske produkter og lægemidler. Samtidigt er der en hel del almindelige produkter som overses som værende kemiske produkter, men som medfører helt de samme forpligtigelser som anden kemi. På webinaret fortæller vi bl.a. om:

 • Hvad er et kemisk produkt og hvilke opgaver medfører det for dig?
 • De almindelige kemiske produkter som ofte overses
 • Særlige kemiske produkter som glemmes
 • Andre kategorier som forveksles med kemiske produkter samt eventuelle opgaver

Ved at deltage i webinaret vil du samtidig være en af de første, som modtager vores nye guide som netop omhandler ”hvad er et kemisk produkt?”

Deltag i vores gratis webinar

Få styr på virksomhedens kemiske minimumsforpligtigelser

Få styr på virksomhedens kemiske minimumsforpligtigelser

Langt de fleste danske arbejdspladser har kemiske produkter stående til anvendelse af en eller anden art – lige fra den store tank med ætsende rengøringsmiddel på produktionsvirksomheden, til smøremiddel på værkstedet eller håndsprit og whiteboard cleaner på kontoret.

Når der findes kemiske produkter på virksomheden, er der en række minimumsforpligtigelser i forhold til det kemiske arbejdsmiljø som arbejdsgiveren skal overholde bl.a.:

 • Opdaterede sikkerhedsblade – krav og dokumentationspligt
 • Kemisk risikovurdering – hvornår, hvordan og hvor meget
 • Instruktion og oplæring – hvad,  hvem og hvordan

Har I styr på de kemiske forpligtigelser?

Hør også om vores kemistyringssystem, Dansk Kemidatabase, og hvordan det hjælper jer med at leve op til de kemiske forpligtigelser.

Deltag i vores gratis webinar

Vi bruger værnemidler
- vi har styr på det!

Når en virksomhed skal i gang med at udarbejde en kemisk risikovurdering, har vi ofte hørt ovenstående! Jamen …. vi bruger jo værnemidler, så vi har styr på det!

Det er dog vigtigt for os at sige, at personlige værnemidler er ”sidste løsning” som forebyggende foranstaltning. OG her kan STOP-princippet så bruges til at sikre, at I opnår så effektiv en forebyggelse som muligt. STOP-princippet kan nemlig ses som et hierarki for de forebyggende foranstaltninger. STOP står for:

 • S – substitution
 • T – tekniske foranstaltninger
 • O – organisatoriske foranstaltninger
 • P – personlige værnemidler

 

På webinaret giver vi dig en indflyvning til, hvordan du arbejder efter STOP-princippet (også ifm. den kemiske risikovurdering) og viser dig, hvordan du finder de relevante oplysninger ift. dette i Dansk Kemidatabase.

kemikaliestyring

Kemisk risikovurdering af det som ”dannes” -støv, røg, dampe m.m.

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med kemiske produkter og/eller medarbejdere, som kan blive udsat for stoffer, skal der laves en kemisk risikovurdering!

Der skal ikke kun laves kemiske risikovurderinger af den kemi som anvendes, men af den kemi, som ”dannes” eller frigives – de påkaldte procesgenerede forureninger. Eksempler på procesgenererede forureninger er:

 • Røg, som dannes under svejsning og lodning
 • Støv, som dannes under slibning/skæring i træ eller metal
 • Partikler, som dannes under forbrænding af diesel (motorer, generatorer)
 • Støv, som dannes ved bygningsarbejde (herunder nedrivning)

 

Vores kemiker Thomas Poulsen fra Joblife gennemgår formålet med de kemiske risikovurderinger og præsenterer en praktisk tilgang til arbejdet med disse. På webinaret deltager arbejdsmiljøkonsulent Cathrin Wehner Rasmussen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus). Hun vil bidrage med praktiske erfaringer samt kendte problemstillinger som kan opleves på byggepladsen.

Deltag i vores gratis webinar, hvor vi introducerer vores nye hjælpetekster (til bl.a. svejsning, asbest, PCB, dieselpartikler, håndtering af gammel mineraluld m.m.). samt Dansk Kemidatabase som værktøj til udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger.

Vi viser også, hvordan substitution nemt kan håndteres i systemet, samt hvordan instruktionsmateriale og sikkerhedsdatablade let kan tilgængeliggøres via Dansk Kemidatabase.

Isocyanater – vi har nået skæringsdatoen for uddannelse!

Det er ikke noget nyt, at medarbejdere, som arbejder med produkter indeholdende isocyanater, skal have været på det lovpligtige kursus ”Personlig sikkerhed ved arbejdet med epoxy og isocyanater”.

Men nye regler er trådt i kraft med effekt fra d. 24. august 2023, hvilket medfører at det ikke kun er medarbejderne, der arbejder med produkterne, som skal på kursus, men også personer som overvåger arbejdet.

Dette gælder også ansatte, der oplærer og instruerer medarbejderne, samt fører tilsyn med arbejdet. Kurset skal fra nu af fornyes hvert 5. år, dog først fra 2028 – OG der kan være et nyt kursus på vej!

På webinaret opdaterer vi dig omkring de nye regler omkring isocyanater. Vi giver dig desuden en indflyvning omkring, hvad du ellers skal have styr på i forbindelse med isocyanater.

kræftfremkaldende

Undgå at kemiske produkter bliver farlige, når de opbevares!

Der skal både være fokus på kemiske produkter når de håndteres og anvendes, men også når produkterne skal opbevares.

Der er dog ofte størst fokus på kemiske produkter, når de anvendes.

Men kemiske produkter kan være lige så farlige, hvis ikke mere farlige, hvis de ikke opbevares rigtigt.

De fleste danske virksomheder har kemiske produkter stående i større eller mindre omfang. Afhængigt af hvilken virksomhed man bevæger sig rundt på, vil man hurtigt kunne finde fx spraydåser, syrer, baser, opløsningsmidler, flaskegas m.m.

Typen af kemiske produkter vil også være afgørende for, hvilke regler man er omfattet af.

Brandfarlige væsker og giftige stoffer udløser fx særlige krav ift. opbevaringen.

Så når der på arbejdspladsen opbevares kemiske produkter, hvornår og hvordan skal man så:

 • Have ekstra ventilation
 • Bruge spildbakker
 • Bruge særlig skiltning
 • Opbevare produkter under lås
 • Sikre mod sammenblanding og spild

På webinaret fortæller vi om reglerne for opbevaring af de kemiske produkter og kommer med fifs til, hvordan du imødekommer dem på en overskuelig måde.

Opbevaring af kemi på byggepladsen

Der skal både være fokus på kemi, når produkter håndteres, og når produkterne skal opbevares.

På faste arbejdspladser er håndteringen og opbevaring af kemien mere forudsigelig, og det er dermed nemmere at indrette sig sikkert ift. ventilation, spildbakker, skiltning m.m., når arbejdspladsen er den samme.

Men hvad med de dynamiske og omskiftelige arbejdspladser – fx byggepladserne? Her kan både være forskel på de anvendte kemiske produkter, arbejdsopgaver (afhængig af projektet) og medarbejderne, da arbejdsstedet er omskifteligt. Så hvordan indretter man sig simpelt og sikkert på den omskiftelige arbejdsplads ift., fx at undgå sammenblanding af produkter, undgå spild, imødekomme krav ift. skiltning, brug af spildbakker m.m.

På webinaret fortæller vi om reglerne om opbevaring af de kemiske produkter og kommer med fif til, hvordan du imødekommer dem på en overskuelig måde. Vi vil dele praktiske erfaringer fra byggepladsen samt med eksempler på opbevaring af kemien på byggepladsen – både de gode og de mindre gode.

Vi introducerer samtidig vores guide til ”Opbevaring af kemiske produkter på byggepladsen”, som gør det overskueligt og simpelt at opbevare de kemiske produkter sikkert.

Kemisk arbejdsmiljøkursus for kemilærere

Kemisk risikovurdering i Grundskolen

Så snart der er kemiske produkter på arbejdspladsen, er der en række forpligtigelser, som man skal forholde sig til – en af dem er den kemiske risikovurdering.

Vi har skullet udarbejde de kemiske risikovurderinger siden den 1. juli 2019, hvor regelændringen trådte i kraft (og samtidigt bortfald af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger). Men når vi tænker på kemiske produkter, ledes vores tanker typisk mod kemilokaler eller til pedellens gemakker – men hvad med alle de kemiske produkter som findes i billedkunstlokalet, i rengøringsrummet, under vasken i madkundskab eller i lokalerne til håndværk og design?

Hvordan kan vi forholde os til dem ift. den kemiske risikovurdering?

Er du endnu ikke kommet i gang, så lad os give dig en indflyvning til emnet – vi kan måske også spare dig noget tid og frustration ved samme lejlighed.

I løbet af de sidste 3 år har vi nemlig set mange eksempler på, hvordan opgaven med de kemiske risikovurderinger kan gribes an – både rigtig mange gode og en del meget omstændige.

Vi hjælper med at gøre det svære nemt!

De kemiske risikovurderinger skal nemlig ikke kun udarbejdes nu, men de skal som minimum også revideres hvert 3. år – så den metode du anvender nu, kommer til at afgøre, hvor meget tid du kommer til at bruger fremover. Vi viser også, hvordan vores værktøj, Dansk Kemidatabase, kan anvendes til denne opgave.

Det er gratis at deltage i webinaret.

Pas på min mor og mig - husk de gravide og ammendes arbejdsmiljø!

Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejdere ikke udsættes unødigt for kemiske påvirkninger. Når jeres virksomhed har gravide eller ammende medarbejdere, er det ikke ”kun” medarbejderen, som skal sikres, men også det kommende barn og der er derfor et særligt hensyn at tage.

Arbejdsgiveren skal derfor sikre, at gravide og ammende medarbejdere ikke bliver udsat for risikofyldte eller farlige påvirkninger i jobbet, herunder de kemiske påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn under amningen.

Undersøgelser viser, at der er en tendens til et øget sygefravær hos de gravide medarbejdere på mange virksomheder. Noget af sygefraværet er naturligt relateret til gener under selve graviditeten, fx bækkenløsning, mens andet sygefravær kan skyldes manglende tilpasning af arbejdsopgaverne på jobbet i forbindelse med graviditeten.

En del af sygefraværet kan også skyldes usikkerhed omkring, om der er eventuelle påvirkninger på jobbet, som ikke er blevet risikovurderet i forhold til gravide, og dette kan udløse en utryghed hos den gravide, som i nogle tilfælde udmunder i en sygemelding, typisk fra lægens side.

Jeres virksomhed har derfor, både af hensyn til den gravide/ammende, og for at fastholde den gravide i jobbet så længe som muligt, hvor hun føler sig tryg, til opgave at sætte fokus på den gravide medarbejders arbejdsmiljø i flere faser:

 • Før graviditet
 • Under graviditet
 • Efter graviditet (amning)


Karin Sørig Hougaard (Ph.d., Seniorforsker, adjungeret professor) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø beskæftiger sig bl.a. med arbejdsmiljøets påvirkning af kvinders graviditet og fosterets udvikling. Karin giver et spændende oplæg om sin viden og erfaringer på området sammen med en af vores kemikere på vores gratis webinar, som afholdes den 24. maj 2023 kl. 10.00-11.30.

Vi introducerer samtidig vores nye gratis guide til ”Gravide og ammendes kemiske arbejdsmiljø”, som bl.a. indeholder et skema til gravid APV’en.

Kemisk risikovurdering, tvivl og målinger

De fleste virksomheder er i fuld gang med at udarbejde de lovpligtige kemiske risikovurderinger på de arbejdsopgaver, hvor medarbejderne anvender kemi eller hvor der dannes kemiske påvirkninger, som røg, støv, partikler, dampe, gasser m.m. Gik din virksomhed i gang med udarbejdelsen for 3 år siden, da regelændringen trådte i kraft, så er du sikkert beskæftiget med revisionen af de kemiske risikovurderinger – de skal nemlig som minimum revideres hvert tredje år!

Uanset om der er tale om udarbejdelse af nye kemiske risikovurderinger eller revision af eksisterende, så er et af de punkter, som skal gennemgås ”Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes”. De forbyggende foranstaltninger kan dække over flere tiltag, fx indkapsling af processen/arbejdsopgaven eller anvendelse af rumventilation, stinkskabe, punktudsug m.m. Fælles for dem er deres formål – at forhindre at medarbejderne udsættes for kemisk påvirkning.

I denne forbindelse kan der opstå tvivl! For virker de forbyggende foranstaltninger godt nok? Eller udsættes medarbejdere for kemisk påvirkning, fx via indåndingsluften, og yder de forbyggende foranstaltninger derfor bare ”falsk tryghed”?

Er man i tvivl om de forbyggende foranstaltningers virkning – altså om de afskærmer medarbejderen fra unødig påvirkning eller om de fjerner påvirkninger tilstrækkeligt fra medarbejderne, så kan det være nødvendigt med målinger!

Der kan fx være tale om støvmålinger, målinger for dampe og/eller gasser eller målinger, som kontrollerer stinkskabets- eller punktudsuget virkning.

På webinaret har vi særligt fokus på de forbyggende foranstaltninger og kontrollen af disse vha. målinger. Vi klæder dig samtidigt på til at udarbejde og/eller revidere de kemiske risikovurderinger – vi viser også, hvordan Dansk Kemidatabase kan anvendes til denne opgave.

Farligt gods – hvad er det?

Hvad er farligt gods? Deltag i webinaret og få en indflyvning til emnet!

Mange medarbejdere på danske virksomheder håndterer i dagligdagen farligt gods. Spraydåser og ætsende rengøringsmidler er fx almindelige produkter at have stående – men vidste du, at der her ikke kun er tale om ”almindelige kemiske produkter” men også farligt gods?

Hvad betyder tilstedeværelsen af farligt gods på jeres virksomhed for jer, hvilke regelsæt og undtagelser findes der og er I enten omfattet af regler eller undtaget?

Få en større indsigt i om I har medarbejdere som skal have en kap. 1.3 uddannelse eller om hele virksomheden har brug for en sikkerhedsrådgiver.

Få også indblik i hvilke forskellige roller en virksomhed har i forbindelse med transporten af farligt gods og hvilke forpligtigelser de forskellige roller har. Flere af vores kemikere er også sikkerhedsrådgivere indenfor farligt gods, og på webinaret får du rig mulighed for at stille spørgsmål og sparre med netop en af dem. Vi viser også Dansk Kemidatabases Transportmodul som gør det nemt for dig og din virksomhed at udforme det transportdokument, som skal følge med transporten af farligt gods (ad landevejen til afleveringsstedet).

På webinaret lancerer vi samtidigt vores nye guide om ”Farligt gods” som kan hjælpe dig videre.

sikkerhedsdatablad

Nyt format for sikkerhedsdatablade – vi nærmer os skæringsdatoen!

I 2020 blev en række ændringer i sikkerhedsdatabladenes indhold og format vedtaget.

Ændringerne var gældende fra den 1. januar 2021, dog med en overgangsperiode frem til 31. december 2022. Det har altså stadig været tilladt at udforme sikkerhedsdatablade i det nuværende format indtil den 31. december 2020 og at benytte disse i leverandørkæden frem til den 31. december 2022. Men nu nærmer vi os datoen, hvor ændringerne i sikkerhedsdatabladene skal implementeres, bl.a. skal indholdsstoffers eventuelle hormonforstyrrende egenskaber oplyses.

Har du brug for en gennemgang af ændringerne?
Så deltag i vores gratis webinar og få et overblik over ændringerne i sikkerhedsdatabladenes indhold og format.

 

Få styr på virksomhedens kemiske minimumsforpligtigelser

Få styr på virksomhedens kemiske minimumsforpligtigelser

Langt de fleste danske arbejdspladser har kemiske produkter stående til anvendelse af en eller anden art – lige fra den store tank med ætsende rengøringsmiddel på produktionsvirksomheden, til smøremiddel på værkstedet eller håndsprit og whiteboard cleaner på kontoret.

Når der findes kemiske produkter på virksomheden, er der en række minimumsforpligtigelser i forhold til det kemiske arbejdsmiljø som arbejdsgiveren skal overholde bl.a.:

 • Opdaterede sikkerhedsblade – krav og dokumentationspligt
 • Kemisk risikovurdering – hvornår, hvordan og hvor meget
 • Instruktion og oplæring – hvad,  hvem og hvordan

Har I styr på de kemiske forpligtigelser?

Hør også om vores kemistyringssystem, Dansk Kemidatabase, og hvordan det hjælper jer med at leve op til de kemiske forpligtigelser.

Deltag i vores gratis webinar

kemikaliestyring

Kemisk risikovurdering af det som ”dannes” -støv, røg, dampe m.m.

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med kemiske produkter og/eller medarbejdere, som kan blive udsat for stoffer, skal der laves en kemisk risikovurdering!

Der skal ikke kun laves kemiske risikovurderinger af den kemi som anvendes, men af den kemi, som ”dannes” eller frigives – de påkaldte procesgenerede forureninger. Eksempler på procesgenererede forureninger er:

 • Røg, som dannes under svejsning og lodning
 • Støv, som dannes under slibning/skæring i træ eller metal
 • Partikler, som dannes under forbrænding af diesel (motorer, generatorer)
 • Støv, som dannes ved bygningsarbejde (herunder nedrivning)

 

Vores kemiker Thomas Poulsen fra Joblife gennemgår formålet med de kemiske risikovurderinger og præsenterer en praktisk tilgang til arbejdet med disse. På webinaret deltager arbejdsmiljøkonsulent Cathrin Wehner Rasmussen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus). Hun vil bidrage med praktiske erfaringer samt kendte problemstillinger som kan opleves på byggepladsen.

Deltag i vores gratis webinar, hvor vi introducerer vores nye hjælpetekster (til bl.a. svejsning, asbest, PCB, dieselpartikler, håndtering af gammel mineraluld m.m.). samt Dansk Kemidatabase som værktøj til udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger.

Vi viser også, hvordan substitution nemt kan håndteres i systemet, samt hvordan instruktionsmateriale og sikkerhedsdatablade let kan tilgængeliggøres via Dansk Kemidatabase.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Hvad får du i Dansk Kemidatabase?

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 20.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk