Farepiktogrammer og farlige produkter - Forstå etiketter

På mange kemiske produkters etiket og sikkerhedsdatablade vil farepiktogrammer kunne ses som en del af faremærkningen.

arbejdspladsbrugsanvisninger

Etiket og sikkerhedsdatablade

Faremærkningen tæller derudover signalord, faresætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger) og supplerende faresætninger (EUH-sætninger).

Farepiktogrammet angiver den overordnede fare forbundet med et produkt. Faresætningen uddyber faren, imens sikkerhedssætningen beskriver, hvordan du skal arbejde og beskytte dig under arbejdet med produktet. Der findes i alt 9 farepiktogrammer.

Det er CLP-forordningen som siden 2008 har angivet retningslinjerne for faremærkningen af kemiske produkter, herunder hvilke farepiktogrammer der skal være på det kemiske produkts etiket. CLP står for Classification, Labelling and Packaging eller på dansk klassificering, mærkning og emballering.

Gammel vs. ny mærkning

Når vi kemikere kommer rundt på værksteder, på byggepladser, på laboratorier, i rengøringsrummene m.m. så ser vi både eksempler på “gammel” og ”ny” mærkning. Begge farepiktogrammer vist herunder angiver, at et produkt er giftigt! Den orange til højre viser et eksempel på den gamle mærkning, som udgik tilbage i 2017, imens den til venstre viser det gældende farepiktogram.

faremærkning

Har du stadig produkter med den orange mærkning, så er det tid til at skille dig (forsvarligt) af med disse produkter. Du kan også sagtens risikere, at disse produkter er for gamle!

De gamle orange farepiktogrammer kan ikke oversættes direkte til de nye og gældende rød/hvide, da der er kommet en række nye til. Vi har dog lavet en oversigt, hvor vi oversætter de gamle farepiktogrammer til de nye. Den kan du downloade her.

Hvilke farepiktogrammer er ”værst”?

Dette spørgsmål får vi tit! Særligt hvis en virksomhed gerne vil kunne sortere de ”værste” produkter fra ved at kigge på etikettens farepiktogrammer. Derfor har vi lavet en plakat med et piktogram-hierarki – som kan downloades på både dansk og engelsk her

De værste farepiktogrammer står øverst på plakaten. Plakatens første 4 beskriver fx hver en kategori af sundhedsfarer. Står du og skal købe fx et rengøringsmiddel og det ene produkt har farepiktogrammet til venstre, imens det andet har det til højre, så vælg produkter med den, som er længst nede på plakaten.

faremærkning

I dette tilfælde vil produktet med farepiktogrammet til venstre vælges, da det er mindre sundhedsfarligt/længst nede på plakaten.

De sidste 4 farepiktogrammer beskriver en ”fysisk” fare, imens det midterste angiver miljøfare.

Produkter uden farepiktogrammer kan også være farlige!

Selvom et produkt ikke nødvendigvis har et farepiktogram på etiketten, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke indeholder mulige sundsfarlige stoffer. Et eksempel kunne være et indhold af et kræftrisikabelt stof fra den danske Kræftbekendtgørelse, som medfører en række pligter i Danmark, selvom det ikke fremgår af faremærkninger eller faresætninger.

Farepiktogrammer omsat til en nem farvekode!

Hvis du mangler et overblik over, om dine kemiske produkter er sundhedsfarlige samt hvilke af dine produkter, der er de mest sundhedsfarlige, så kan Dansk Kemidatabase måske hjælpe! 

Alle kemiske produkter i Dansk Kemidatabase er forsynet med en farvekode, både i forhold til sundhedsfare og miljøfare. I forhold til sundhedsfare scores produkterne med 1 grå prik, 2 gule prikker eller 3 røde produkter alt efter, hvor sundhedsskadelige de er.

faremærkning

Farepiktogrammer, indholdsstoffer m.m. koges altså ned til en letforståelig farvekode, så du både får et overblik samt et værktøj til substitution.

Dine produkter derhjemme har også farepiktogrammer

Vi kan jo starte med at kigge under køkkenvasken!

Produkter som opvasketabs, opvaskemiddel, afspændingsmiddel og afkalker til kaffemaskinen er også kemiske produkter og det vil højst sandsynligt også have faremærkninger på etiketterne. Prøv at vende dem rund og se!

For selvom der er tale om produkter, som vi selv har stående i privaten, så kan de sagtens være sundsfarlige og være mærket med bl.a. farepiktogrammer. Forskellen på at have dem derhjemme og på virksomheden, er dog at deres tilstedeværelse på virksomheden medfører en række forpligtigelser. Læs mere om disse i vores guide om virksomhedens kemiske forpligtigelser her.

Læs her om H og P sætninger og APB.

Læs Arbejdstilsynets krav til at arbejde med stoffer og materialer her.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk