CAS-nummer - et uundværligt værktøj, der bidrager til øget sikkerhed

Et ”Chemical Abstracts Service number” forkortes som et: CAS-nummer, der er en unik og simpel identifikator for kemiske forbindelser.

CAS nr
Figur 1. Molekylemodel af sulfanilamid (CAS nr.: 63-74-1). Kaldes også: 4-Aminobenzenesulfonamid og sulphanilamid. Hvilket er lettest at videreformidle?

Hvad er et CAS-nummer?

Kært barn har mange navne, og indenfor kemi er det ingen undtagelse. Kemiske forbindelser kan have mange navne og beskrivelser bl.a. et handelsnavn og et systematisk navn. De kan skrives som kemiske strukturer og som molekylære formler. De mange navne kan give anledning til forvirring og derigennem sikkerhedsproblemer. For eksempel er myresyre, HCOOH og methansyre den samme kemiske forbindelse, men det er ikke indlysende for alle. Derfor har kemiske forbindelser også fået et såkaldt CAS registreringsnummer; i daglig tale et CAS-nummer, der et for at undgå disse misforståelser. 

CAS-nummeret er et stærkt redskab, når der skal formidles indenfor kemi, og det er lige fra forsker til lægperson og virksomheder. Virksomheder finder CAS-numrene på deres kemiske produkter og deres tilhørende sikkerhedsdatablade, hvorfra CAS-nummeret gør det særligt håndterligt at søge den kemiske forbindelser op i forskellige bekendtgørelser, fx kræftbekendtgørelsen for at undersøge, om der er substitutionspligt. 

CAS-nummeret har ingen kemisk betydning, men det er en numerisk kode, der kun betegner et bestemt kemisk stof.

CAS-nummeret kan populært sagt ses som ”CPR-nummeret” for den kemiske forbindelse.

CAS nummer
Figur 2. CAS-numre er en unik numerisk kode, der gør det nemt at søge stoffet op dets fare op. Ved at skrive stoffets systematiske navn kan der let opstå stavefejl og misforståelser.

Den numeriske kode/identifikator består af 5-10 cifre, der er delt op af 2 bindestreger for eksempel 64-17-5, der er CAS-nummeret for alkohol, der også har navnet ethylhydrat og ethanol. Fordelen ved CAS-nummeret er, at det en utvetydigt og pålidelig kode, hvor der ikke opstår tvivlsspørgsmål om hvilket kemisk stof, der er tale om. CAS-nummeret er også anerkendt som en universel standart, og det anvendes af forskere og industri- og reguleringsagenturer over hele verden.

CAS-nummeret har siden 2015 skulle være på alle sikkerhedsdatablade således, at medarbejdere der arbejder med kemien til daglig, har kunne formidle kemien uden forvekslinger eller misforståelser. Kemiske forbindelser kan have meget lange og svært forståelige navne, men implementeringen af CAS-numre i det daglige arbejde kan formindske antallet af misforståelser.

CAS-numre i Dansk Kemidatabase

I Dansk Kemidatabase kan du søge på CAS-numre. Vi oplever særligt, at vores brugere anvender denne funktion i forbindelse med indkøb af nye produkter, i forbindelse med en substitutionsproces eller under udarbejdelsen af en indkøbspolitik – kort sagt i forbindelse med udskillelse eller implementering af ny kemi på virksomheden. Fremfor at skulle søge på en lang række CAS-numre i denne forbindelse, kan vores brugere også få udarbejdet deres egne søgelister. Det kunne fx laves en ”negativ-liste” med de indholdsstoffers CAS-numre, som man ikke ønsker på virksomheden. I sådanne tilfælde vil du ved at søge på ”negativ-liste”, se om der er produkter med ikke-accepterede indholdsstoffer på virksomheden. Ved at bruge denne funktion løbende, kan du holde øje om dine kemiske produkter ændrer sammensætning og dermed ikke længere kan accepteres på virksomheden. Det er altså også et aktivt værktøj til arbejdet med substitution.

I Dansk Kemidatabase har vi også en række søgelister bygget op omkring CAS-numre, som du frit kan bruge. Ved at søge på ”Kræftlisten” får du fx et overblik over, om I har produkter inde på virksomheden med indholdsstoffer på kræftlisten.

CAS nummer

Hvordan tildeles CAS-numre?

Når kemiske forbindelser skal have deres unikke CAS-nummer får de det gennem CAS REGISTRY, der har tildelt CAS-numre til kemiske forbindelser beskrevet i videnskabelig litteratur fra 1957 og frem til nu. Foruden dem, har de tildelt CAS-numre til stoffer der går tilbage til det tidlige 1900, og den dag i dag opdateres CAS REGISTRY fortsat med flere tusinde kemiske forbindelser dagligt.  Registeret indeholder på nuværende tidspunkt en stor diversitet af kemiske forbindelser; herunder

  • Organiske og uorganiske stoffer
  • Metaller
  • Legeringer
  • Mineraler
  • Organometaller
  • Grundstoffer, isotoper, kernepartikler
  • Proteiner og nukleinsyrer
  • Polymere stoffer

Læs mere om muligheden for udarbejdelse af egne søgelister her og tjek også op på dine CAS-numre her. Læs også artiklerne om farligt gods, personlige værnemidler, kemisk risikovurdering eksempel og CLP her.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?