Persondatapolitik for Dansk Kemidatabase

Når du oprettes som bruger af Dansk Kemidatabase, behandler Joblife A/S (CVR. 40657932) dine oplysninger.

Se databehandleraftalen her

I visse tilfælde kan du være oprettet som bruger af Dansk Kemidatabase som et led i din ansættelse hos din arbejdsgiver, hvor din arbejdsgiver betaler for medarbejdernes adgang til Dansk Kemidatabase. I disse tilfælde vil vi behandle dine oplysninger på vegne af din arbejdsgiver, og vi fungerer derfor som databehandler. Har du spørgsmål til behandling af dine oplysninger i disse tilfælde, bedes du kontakte din arbejdsgiver.

I andre tilfælde har du selv taget initiativ til at blive oprettet som bruger af Dansk Kemidatabase. I disse tilfælde er vi dataansvarlige overfor behandlingen af dine oplysninger. Derfor er vi samtidigt forpligtet af databeskyttelsesreglerne til at give dig følgende oplysninger.

Formål med behandlingen af personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere din brugerprofil og give dig adgang til Dansk Kemidatabase.

Hvilke personoplysninger behandles

Vi behandler dine oplysninger i form af dit navn, din mailadresse, dit telefonnummer samt eventuelle andre relevante almindelige kategorier af personoplysninger, som du giver os.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er Databeskyttelsesforordningen (2016/679/EU) art. 6, stk. 1, litra b), idet behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde den indgåede aftale med dig om adgang til Dansk Kemidatabase.

I tilfælde af at dine oplysninger fremgår af regnskabsmateriale, kan vi behandle dine oplysninger på baggrund af Databeskyttelsesforordningen (2016/679/EU) art. 6, stk. 1, litra c), idet behandlingen er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelse efter bogføringsloven.

Overførsel til tredjelande

Oplysningerne kan i visse tilfælde blive behandlet af vores databehandlere. Enkelte af disse databehandlere er etableret i lande udenfor EU, og derfor kan oplysningerne blive overført til tredjelande. Overførslerne er omfattet af fornødne garantier, jf. Databeskyttelsesforordningen (2016/679/EU) art. 46, stk. 2, litra c (standardkontraktbestemmelser). Hvis du ønsker at få kopi af disse bestemmelser udleveret, bedes du kontakte os.

Opbevaringsperiode

Vi behandler dine oplysninger, så længe din brugerprofil er aktiv. I tilfælde af, at dine oplysninger fremgår af regnskabsmateriale, vil disse oplysninger blive opbevaret i 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, af hensyn til overholdelse af vores retlige forpligtelse efter bogføringsloven.

Rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

 • Retten til indsigt
  Du har ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Joblife A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød
Danmark

T: +45 8819 1800
E: info@joblife.dk 
CVR-nr.: 40657932 

Nyhedsbrev

Til fremsendelse af Dansk Kemidatabases nyhedsbreve anvender vi den e-mailadresse, som du har angivet ved tilmeldingen.
Skulle du senere hen ikke længere ønske at modtage nyhedsbreve fra Dansk Kemidatabase, kan du til enhver tid frasige dig dette via et link til afmelding i hvert nyhedsbrev.

Cookies

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk