Grøndal Mejeri arbejder også med T’et i STOP-princippet

Sidder du allerede nu og tænker: Hmmm, hvad er det nu lige at STOP-princippet er? Så kommer svaret fluks her:

STOP-princippet er et hierarki for de forebyggende foranstaltninger, som kan anvendes i forbindelse med håndtering af kemiske produkter – altså et hierarki, der har til formål at forbygge, at virksomhedens medarbejdere udsættes for kemisk påvirkning i forbindelse med deres arbejde.

STOP-princippet bruges til at sikre, at du opnår så effektiv en forebyggelse som muligt.

STOP står for:

  • S – substitution
  • T – tekniske foranstaltninger
  • O – organisatoriske foranstaltninger
  • P – personlige værnemidler

Første trin i STOP-princippet –  S –  står for Substitution. Det er første trin, når der arbejdes med forebyggelse i forbindelse med håndtering af kemi.

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med kemiske produkter, ses det ofte, at det første der gribes til, er anvendelsen af værnemidler for at forebygge, at medarbejderne udsættes for kemi. Dette er dog ikke tilfældet på Grøndal Mejeri. Med anvendelse af STOP-princippet er anvendelsen af værnemidler faktisk sidste udvej, og arbejdet med substitution er første trin.

Det er bare ikke i alle tilfælde, at en kemisk eksponering helt kan fjernes vha. substitution – dette er fx tilfældet med svejsning (og dermed svejserøg) på mange virksomheder. I sådanne tilfælde må virksomheden altså forsøge sig med næste trin i STOP-princippet som er T’et (de tekniske foranstaltninger).

Kontrol af punktudsugning

Når I arbejder med T’et, kan I se på om arbejdsprocesserne er tilstrækkeligt indkapslet, så unødig udsættelse undgås. I kan også se på, om der god ventilation i forbindelse med arbejdet med de kemiske produkter. Er I i tvivl, skal der laves målinger for at undersøge, om ventilationen fungerer tilstrækkeligt, og om grænseværdier overholdes. Og det er lige netop det Grøndal Mejeri har gjort.

På Grøndal Mejeri findes en række punktudsug. Disse har til formål at fjerne støv, partikler, kemi m.m. fra luften/stedet, hvor det håndteres eller frigives, så medarbejderne ikke eksponeres. Men i mange tilfælde kan punktudsug give falsk tryghed og IKKE tilstrækkeligt beskyttelse.

Punktudsugenes ydelse kan nemlig falde over en periode og yder de ikke tilstrækkeligt, så beskytter de ikke tilstrækkeligt. Grøndal Mejeri får derfor én gang årligt gennemgået og kontrolleret ydelsen af diverse punktudsug af vores kemiingeniør og seniorkonsulent Kia Hundebøl for at være sikker på, at den forventede ydelse også er det reelle ydelse.

Kia Hundebøl fortæller:

”Jeg oplever, at mange virksomheder glemmer at kontrol af de tekniske foranstaltninger faktisk også er en del af den kemiske risikovurdering. Har man medarbejdere som arbejder med eller udsættes for kemi, så skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering. Bruger man tekniske foranstaltninger til at beskytte medarbejderne fra kemien, så skal man være sikker på, at disse virker godt nok. Kontrol af punktudsug og stinkskabe for den sags skyld, er derfor en rigtigt god ting at indarbejde i et årshjul. På den måde går der ikke ”hverdag” i den, og man undgår at de glemmes. Vi har i Joblife aftaler med en række virksomheder, hvor jeg holder øje med, hvornår deres punktudsug og stinkskabe skal kontrolleres næste gang. Når det igen er tid, så ryger der en mail afsted, og vi får en aftale om en gennemgang i kalenderen.”

Kia Hundebøl, Seniorkonsulent

Får I tjekket ydelsen af jeres punktudsug, som Grøndal Mejeri?

Og vidste I, at der faktisk er specifikke krav til, hvor meget jeres svejseudsug fx skal yde?

Læs mere om svejseudsugning.
Læs i øvrigt om punktudsugning og den årlige kontrol af disse på Joblifes hjemmeside om stinkskabe og punktudsug.

Åben Uhrenholt A/S Grøndal Mejeris hjemmeside i en ny fane.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk