Kemisk APV og -risikovurdering? Er der forskel?

Lad os aflive denne med det samme. Kemisk APV og kemisk risikovurdering er det samme! Kært barn (eller i dette tilfælde, kær risikovurdering) har mange navne.

kemisk APV

Forskellen mellem kemisk APV og kemisk risikovurdering

I Arbejdstilsynet vejledninger bruges begrebet kemisk risikovurdering dog fremfor kemisk APV. Kemisk APV er det værktøj som skal hjælpe dig med at vurdere om nogle af virksomhedens medarbejdere udsættes unødigt for kemisk påvirkning som i stedet kunne afhjælpes, nedbringes eller reduceres.

Begrebet er ikke nyt

Der er nærmere tale om gammel vin på nye flasker.

Vi kender begrebet, kemisk APV/kemisk risikovurdering, tilbage fra et EU-direktiv fra 1998. Frem til 1. juli 2019 kunne det bare løses på en anden måde. Havde virksomheden frem til d. 1. juli 2019:

 • En liste over virksomheden kemikalier
 • Givet medarbejdere adgang til sikkerhedsdatabladene
 • Udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er) på hver af de kemiske produkter
 • Gjort sine substitutionsovervejelser

Så behøvede man ikke at lave en decideret kemisk APV, men beslutningerne blev skrevet i APB’erne.

Men nu skal vi altså arbejde med den kemisk APV – det har vi skulle i snart 3 år.

Hvad skal en kemisk APV indeholde?

Når du skal udarbejde en kemisk APV, kan det gøres på mange måder. Du kan fx følge denne køreplan:

 • Kortlæg jeres kemiske produkter og ryd op!
 • Indhent de nyeste sikkerhedsdatablade
 • Beskriv jeres arbejdsopgaver og processer
 • Udarbejd kemisk APV
 • Instruer medarbejderne

Disse aktiviteter vil blive gennemgået i det følgende.

Kortlæg jeres kemiske produkter og ryd op!

Start med at kortlægge jeres kemiske produkter – hvad har I? Har I allerede en liste over jeres kemiske produkter, så gennemgå den evt. igen og sørg for, at den er opdateret, inden I går i gang med en kemisk APV!

Ekstra produkter har det nemlig med at gemme sig i skabe og skuffer! Så afsted med dig – få registeret jeres faktiske kemiske produkter. Udarbejder I en kemisk APV ud fra de produkter, ”I tror”, I har stående, er opgaven kun halvt løst.

Kig nu listen igennem – hvad bruger I? Der vil helt sikkert være produkter, hvor I tænker ”hvoooorfor har vi dem?”. Kom af med dem! De medfører nemlig unødvendig administration for jer! Har I desuden stadig produkter stående med de gamle orange piktogrammer, så kom samtidigt af med disse. Denne mærkning udgik for flere år siden – de er måske for gamle alligevel.

kemisk apv

Et eksempel på de gamle piktogrammer ses her.

Indhent de nyeste sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatabladene bidrager med relevante oplysninger om jeres kemiske produkter, fx hvordan produkterne er farlige. Det er derfor vigtigt at have de sidste nye oplysninger på jeres produkter. Få derfor indhentet de sidste nye udgaver af sikkerhedsdatabladene tilhørende jeres kemiske produkter. Har I ikke de sidste nye oplysninger, kommer en kemisk APV til at bygge på forkerte oplysninger, og I får måske ikke afdækket alle relevante risici.

Beskriv jeres arbejdsopgaver og processer

Det er tid til at kigge på jeres tilbageværende kemiske produkter – hvad bruger I dem til? Nærmere bestemt – hvilke overordnede arbejdsopgaver eller processer bruges de til? I stedet for at udarbejde en kemisk APV pr. kemisk produkt, kan I udarbejde en kemisk APV pr. overordnet arbejdsopgave eller proces. Husk dog, at der både skal udarbejdes kemisk APV for de arbejdsopgaver, hvor der ”anvendes kemi” (fx rengøringsmidler, smøremidler, brændstoffer m.m.) men også på de arbejdsopgaver, hvor der ”dannes kemi”!

Den ”dannede kemi” kaldes også for procesgenererede påvirkninger og eksempler på disse er støv, gasser, dampe, aerosoler, røg fra svejsning/lodning og partikler fra bl.a. dieseludstødning. Det kan virke nemt at finde frem til disse procesgenererede påvirkninger på jeres virksomhed – men hvordan skal I vurdere dem? De kommer jo ikke med et sikkerhedsdatablad som jeres rengøringsmidler m.m.!

Dette er en problemstilling, som gør sig gældende på mange virksomheder og vi har derfor taget højde for dette i vores værktøj til kemisk APV i Dansk Kemidatabase. Vi har nemlig lavet en række hjælpetekster til netop de procesgenerede påvirkninger – så de oplysninger I ikke får i et sikkerhedsdatablad, får I hjælp til her! Så kan I i stedet for fokusere på udarbejdelsen af kemisk APV!

Når I har kortlagt arbejdsopgaverne på jeres virksomhed, hvor der anvendes og/eller dannes kemi, SÅ er I klar til at udarbejde kemisk APV!

kemisk apv

Udarbejd kemisk APV

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i udarbejdelsen af kemisk APV, og en kemisk APV skal være skriftlig. Der er dog ikke noget formkrav til en kemisk APV, men der er 7 vurderingselementer, som I skal forholde jer til, nemlig:

 • Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 • Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 • Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 • Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 • Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 • Arbejdstilsynets grænseværdier
 • Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Det nemmeste er dog at lave kemisk APV i en skabelon eller med et værktøj. Bare rolig! Denne leverer vi i Dansk Kemidatabase sammen med hjælpetekster, som gør dig i stand til nemt at løse opgaven. Og vi har selvfølgelig indarbejdet de 7 vurderingselementer i vores værktøj!

Udarbejdelsen af kemisk APV har, som tidligere beskrevet, til formål at vurdere om nogle af jeres medarbejdere udsættes unødigt for kemi. Er dette tilfældet skal det afhjælpes, nedbringes eller reduceres.

Instruer medarbejderne

Medarbejderne skal instruere, så de kan udføres deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Og det er altid arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er klædt på til dette. I forbindelse med arbejdsopgaver, hvor der indgår kemiske produkter, er det særligt vigtigt, at medarbejdernes instruktioner også er baseret på de eventuelle risici, som afdækkes under udarbejdelsen kemisk APV.

Du er eksperten i netop jeres arbejdsopgaver

Der findes mange måder at gribe opgaven med den kemiske APV an på. Rigtigt mange!

Uanset metode er det er vigtigt at holde formålet med den for øje:

Formålet med kemisk APV/kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

Du kan derfor ikke nøjes med at trykke på en knap og så genereres der automatisk en kemisk APV til dig. Du kan heller ikke nøjes med at udarbejde den én gang, og så holder et system den opdateret for dig.

For hvad sker der på jeres virksomhed? Hvordan bruger I jeres kemi? Hvordan er jeres arbejdsplads indrettet? Hvad gør sig gældende hos jer?

I er eksperter i jeres virksomhed og i jeres arbejdsopgaver. Uanset systemer eller skabeloner, så vil I selv skulle være en del af udarbejdelsen af den – de kan altså ikke genereres helt automatisk, udelukkende baseret på et sikkerhedsdatablad.

Det kan vi heller ikke love jer, at de bliver i Dansk Kemidatabase. Men vi kan lette arbejdet og gøre det overskueligt og forståeligt.

kemisk apv

Vi er eksperter i kemisk arbejdsmiljø

Det er du måske også, men mangler tid eller en sparringspartner?

Dansk Kemidatabase et rådgivningskoncept og et kemistyringssystem. Et værktøj til at udarbejde jeres kemiske APV, til at holde overblik over sikkerhedsdatablade og få styr på de lovmæssige krav på det kemiske arbejdsmiljøområde.

Hvad mener vi med rådgivningskoncept?

Bag om Dansk Kemidatabase er vi et hold af kemikere med over 20 års erfaring i at hjælpe vores kunder med at styre deres kemi. Lad os være din eksterne kemi-kollega.

Hvad mener vi med værktøj?

Dansk Kemidatabase er et kemistyringssystem som hjælper dig med at få styr på dine kemiske forpligtigelser.

Vi får oprettet dine kemiske produkter i Dansk Kemidatabase (de findes måske allerede bl.a. vores over 21.000 produkter) og gennemgår bl.a. dine sikkerhedsdatablade. Ud fra disse udarbejder vi et 2-siders (instruktions)materiale – et let forståeligt og kvalitetstjekket nedkog af de lange sikkerhedsdatablade.

Vi gør det kort og forståeligt – lige til at gå til!

Læs også om instruktion og biologisk APV her på Dansk Kemidatabase.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk