Procesudsug kontrolleret hos COOP

Coop case

På Coop Aalborg, Tørvarecenter har udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger givet anledning til at kontrollere en af de forbyggende foranstaltninger

Kerry har sat kontrol af stinkskabe og punktudsug i system

Kerry har sat kontrol af stinkskabe og punktudsug i system

Kerry Ingredients & Flavours Ltd beliggende i Glamsbjerg på Fyn har flere stinkskabe i deres laboratorier samt procesudsug, bl.a. på værkstedet. Disse fungerer alle som forebyggende foranstaltninger, så medarbejdere beskyttes mod kemisk eksponering under udførslen af diverse arbejdsopgaver. Kerry får alle deres stinkskabe og punktudsug kontrolleret én gang årligt af seniorkonsulent Kia Hundebøl, Civilingeniør i […]

Entreprenørgård hentede hjælp til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger

Entreprenørgaarden

Hver af entreprenørgårdens afdelinger stillede med repræsentanter for at sikre bedst muligt kendskab til afdelingens arbejdsopgaver og specifikke anvendelse af de kemiske produkter. Sammen med Kia fik de kortlagt deres overordnede arbejdsopgaver, hvor medarbejdere arbejder med eller bliver udsat for kemiske stoffer og/eller materialer. Produkters anvendelse blev kortlagt ift. de specifikke arbejdsopgaver, for at sikre […]

Et værdifuldt system

Kurt Larsen

Et værdifuldt system, der kan holde styr på kemien indenfor kommunens mange forskellige brancheområder

135+ gymnasier er gået sammen

Det giver driftsfordele for både gymnasierne og Joblife. Læs om den spændende aftale her.
                                   

Dansk Kemidatabase gør det nemt og sparer tid hos BlueKolding

BlueKolding har et serviceabonnement, som giver dem overblik over de forskellige typer kemi, som de anvender, og de kan altid får hurtig hjælp, hvis de har behov.                                           Vi har et service-abonnement i Dansk Kemidatabase, da […]

Dansk Kemidatabase skaber overblik og løfter ansvaret for Smurfit Kappa

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa, der producerer papirbaseret emballage, bruger Dansk Kemidatabase i hverdagen til at have overblik over sine kemiske produkter, samt hvad kasseres og udskiftes.  Samarbejdet er godt, der er god kommunikation mellem parterne. De er gode til at gøre opmærksomme på regler, som berører virksomheden og give besked, hvis der er kemikalier, der kræves handling […]