135+ gymnasier er gået sammen

Det giver driftsfordele for både gymnasierne og Joblife. Læs om den spændende aftale her.
                                   

Dansk Kemidatabase gør det nemt og sparer tid hos BlueKolding

BlueKolding har et serviceabonnement, som giver dem overblik over de forskellige typer kemi, som de anvender, og de kan altid får hurtig hjælp, hvis de har behov.                                           Vi har et service-abonnement i Dansk Kemidatabase, da […]

Dansk Kemidatabase skaber overblik og løfter ansvaret for Smurfit Kappa

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa, der producerer papirbaseret emballage, bruger Dansk Kemidatabase i hverdagen til at have overblik over sine kemiske produkter, samt hvad kasseres og udskiftes.  Samarbejdet er godt, der er god kommunikation mellem parterne. De er gode til at gøre opmærksomme på regler, som berører virksomheden og give besked, hvis der er kemikalier, der kræves handling […]

Hos COOP har arbejdsmiljøet højeste prioritet – også det kemiske

I COOP, der er Danmarks største detail-arbejdsplads, har et godt og sikkert arbejdsmiljø højeste prioritet – også det kemiske. COOP valgte derfor i 2020 at tegne et serviceabonnement på Dansk Kemidatabase. Det giver godt overblik og mulighed for at styre de mere end 300 kemiske produkter, som anvendes af de ca. 40.000 medarbejdere der er […]

Lægdsgaard ApS laver kemisk risikovurdering ved nedrivningsopgaver

Lægdsgaard ApS, som arbejder med miljøsanering og nedrivning, har haft gang i kemisk risikovurdering af arbejdsprocesser, som er et lovpligtigt krav.  Lægsgaard ApS har opdelt alle typer af arbejdsopgaver, der relaterer sig til nedrivning, i kategorier efter mulig eksponering, og der er lavet APV på de forskellige opgavetyper, frem for at lave en APV for […]

Kerry Glamsbjerg fik styr på de kemiske risikovurderinger

Virksomheden har oplevet en fin, forståelig, brugbar og overskuelig måde til at få kemiske risikovurderinger på plads, og arbejdsmiljørepræsentanterne har en vigtig rolle som grundlag for risikovurderingerne. En kemiker fra Dansk Kemidatabase og arbejdsmiljørepræsentanterne i de enkelte afdelinger delte arbejdet ind i processer, som kunne dække flere forskellige arbejdsopgaver. Samarbejdet har betydet, at arbejdsmiljørepræsentanternes viden […]