Dansk Kemidatabase skaber overblik og løfter ansvaret for Smurfit Kappa

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa, der producerer papirbaseret emballage, bruger Dansk Kemidatabase i hverdagen til at have overblik over sine kemiske produkter, samt hvad kasseres og udskiftes.  Samarbejdet er godt, der er god kommunikation mellem parterne. De er gode til at gøre opmærksomme på regler, som berører virksomheden og give besked, hvis der er kemikalier, der kræves handling […]

Hos COOP har arbejdsmiljøet højeste prioritet – også det kemiske

I COOP, der er Danmarks største detail-arbejdsplads, har et godt og sikkert arbejdsmiljø højeste prioritet – også det kemiske. COOP valgte derfor i 2020 at tegne et serviceabonnement på Dansk Kemidatabase. Det giver godt overblik og mulighed for at styre de mere end 300 kemiske produkter, som anvendes af de ca. 40.000 medarbejdere der er […]

Lægdsgaard ApS laver kemisk risikovurdering ved nedrivningsopgaver

Lægdsgaard ApS, som arbejder med miljøsanering og nedrivning, har haft gang i kemisk risikovurdering af arbejdsprocesser, som er et lovpligtigt krav.  Lægsgaard ApS har opdelt alle typer af arbejdsopgaver, der relaterer sig til nedrivning, i kategorier efter mulig eksponering, og der er lavet APV på de forskellige opgavetyper, frem for at lave en APV for […]

Kerry Glamsbjerg fik styr på de kemiske risikovurderinger

Virksomheden har oplevet en fin, forståelig, brugbar og overskuelig måde til at få kemiske risikovurderinger på plads, og arbejdsmiljørepræsentanterne har en vigtig rolle som grundlag for risikovurderingerne. En kemiker fra Dansk Kemidatabase og arbejdsmiljørepræsentanterne i de enkelte afdelinger delte arbejdet ind i processer, som kunne dække flere forskellige arbejdsopgaver. Samarbejdet har betydet, at arbejdsmiljørepræsentanternes viden […]

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk