CSRD – hvad er det, og betyder det noget for dig?

csrd

CSRD – hvad er det, og betyder det noget for dig? CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er EU’s rapporteringsdirektiv om bæredygtighed.  Book intro Download guide til kemisk risikovurdering Hvad begrebet bæredygtighed dækker over har i en årrække været diskuteret, men direktivet sætter rammen for, hvad der skal offentliggøres til omverdenen i en […]

Hvad er aerosoler, og hvor findes de?

aerosoler

Hvad er aerosoler, og hvor findes de? Aerosoler er små luftbårne partikler, dråber eller væsketåger, og du kan komme i kontakt med disse på mange arbejdspladser. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering Aerosoler kan variere i størrelse, men inddeles typisk i disse kategorier: Ultrafine Fine Grove Når nogle aerosolpartikler beskrives som ”grove”, kan det […]

Hvad er biologisk APV?

biologisk apv

Hvad er biologisk APV? Biologi er egentligt læren om levende organismer – så hvad har det med en arbejdspladsvurdering (APV) og din arbejdsplads at gøre? Book intro Download guide til biologisk APV På flere arbejdspladser vil du møde mange levende mikroorganismer i løbet af din arbejdsdag, hvilket er helt naturligt, men der er nogle mikroorganismer, […]

ADR regler: Hvad du skal vide om transport af farligt gods

kend adr reglerne

ADR – et regelsæt som mange er omfattet af! ADR står for ” Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” og er et regelsæt for transporten af farligt gods ad vej. Dette betyder ikke, at der ikke er regler for transporten af farligt gods i fly, med skib m.m.  Book intro […]

Er tungmetaller stadig farlige for dig, og bør man lave en riskovurdering?

tungmetaller

Fortidens tungmetaller kan give nutids-udfordringer på byggepladsen! Når virksomhedens medarbejdere arbejder med eller kan udsættes for kemi, skal vi passe særligt på dem! Det ved vi! Derudover skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering for at dokumentere dette. Du skal altså kortlægge, om jeres medarbejdere udsættes unødigt for kemisk påvirkning. Sagt på en anden måde, så […]

Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde med kemisk arbejdsmiljø

arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde med kemisk arbejdsmiljø Når arbejdspladsen har 10 eller flere medarbejdere, skal medarbejderne vælge en (eller flere) arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er) til at indgå i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Arbejdsmiljørepræsentanten kan altså ikke bare udpeges af ledelsen, men skal vælges af medarbejderne som netop deres repræsentant. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering Hvem vælger arbejdsmiljørepræsentanten? Det er […]

PCB og kemisk risikovurdering

pcb

PCB og kemisk risikovurdering Der skal udarbejdes kemisk risikovurdering, når din virksomhed har medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi. Det er ikke alt kemi, som kommer i dåser, bøtter, sække, dunke m.m. Noget kemi frigives eller dannes også i forbindelse med udførslen af en arbejdsopgave, fx på byggepladsen i forbindelse med renovering eller nedrivning, […]

Støvet – Fint, flyvsk og farligt på arbejdspladserne

støv

Fint, flyvsk og farligt – støv! Støvet kommer vi i kontakt med overalt! Men medarbejderne i nogle brancher er mere udsat for støv end andre! Særligt medarbejderne på byggepladsen kommer i kontakt med i støvet, uanset om der er tale om nybyggeri, renovering, nedbrydning eller anlægsarbejde. Støv er en ”kemisk påvirkning” – en såkaldt procesgenereret […]

Instruktion og oplæring ved håndtering af kemiske produkter

instruktion og oplæring ved kemiske produkter

Instruktion og oplæring ved håndtering af kemiske produkter Virksomhedens medarbejdere skal være instrueret, så de kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Og det skal de selvfølgeligt også, når de håndterer kemiske produkter eller udsættes for kemi i forbindelse med deres arbejde! Instruktionen skal tage udgangspunkt i de konkrete forhold, der gør sig […]

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk