Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde med kemisk arbejdsmiljø

arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde med kemisk arbejdsmiljø Når arbejdspladsen har 10 eller flere medarbejdere, skal medarbejderne vælge en (eller flere) arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er) til at indgå i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Arbejdsmiljørepræsentanten kan altså ikke bare udpeges af ledelsen, men skal vælges af medarbejderne som netop deres repræsentant. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering Hvem vælger arbejdsmiljørepræsentanten? Det er […]

PCB og kemisk risikovurdering

pcb

PCB og kemisk risikovurdering Der skal udarbejdes kemisk risikovurdering, når din virksomhed har medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi. Det er ikke alt kemi, som kommer i dåser, bøtter, sække, dunke m.m. Noget kemi frigives eller dannes også i forbindelse med udførslen af en arbejdsopgave, fx på byggepladsen i forbindelse med renovering eller nedrivning, […]

Støvet – Fint, flyvsk og farligt på arbejdspladserne

støv

Fint, flyvsk og farligt – støv! Støvet kommer vi i kontakt med overalt! Men medarbejderne i nogle brancher er mere udsat for støv end andre! Særligt medarbejderne på byggepladsen kommer i kontakt med i støvet, uanset om der er tale om nybyggeri, renovering, nedbrydning eller anlægsarbejde. Støv er en ”kemisk påvirkning” – en såkaldt procesgenereret […]

Instruktion og oplæring ved håndtering af kemiske produkter

instruktion og oplæring ved kemiske produkter

Instruktion og oplæring ved håndtering af kemiske produkter Virksomhedens medarbejdere skal være instrueret, så de kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Og det skal de selvfølgeligt også, når de håndterer kemiske produkter eller udsættes for kemi i forbindelse med deres arbejde! Instruktionen skal tage udgangspunkt i de konkrete forhold, der gør sig […]

Faremærker – de findes også under køkkenvasken

faremærker

Faremærker – de findes også under køkkenvasken Birgit står med en dunk universalrengøringsmiddel i hånden. Hun skal i gang med dagens rengøringsopgaver, og i dag lægger hun særligt mærke til faremærket – for der er et eller andet piktogram på dunken. Hun kigger denne dag nærmere og ser, at der er et ”udråbstegn” på dunken! Det […]

MAL-koder? Hvad er det, og hvad benyttes systemet til?

MAL koder

MAL-koder? Hvad er det, og hvad benyttes systemet til? I 1993 blev der udarbejdet et særligt kodenummer-system med navnet: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL). Dette kodesystem har til formål at angive, hvordan man bedst beskytter sig mod den sundhedsrisiko, der kan være i arbejdet med bestemte produkter. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering MAL-koder Det […]

Farepiktogrammer og farlige produkter

faremærkning

Farepiktogrammer og farlige produkter – Forstå etiketter På mange kemiske produkters etiket og sikkerhedsdatablade vil farepiktogrammer kunne ses som en del af faremærkningen. Book intro Se vores guides Etiket og sikkerhedsdatablade Faremærkningen tæller derudover signalord, faresætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger) og supplerende faresætninger (EUH-sætninger). Farepiktogrammet angiver den overordnede fare forbundet med et produkt. Faresætningen uddyber faren, […]

Svanemærket – Det nordiske miljømærke med skrappe krav

Svanemærket - Det nordiske miljømærke med skrappe krav

Svanemærket – Det nordiske miljømærke med skrappe krav Svanemærket gør det gennemskueligt for den miljøbevidste forbruger, hvilke produkter og services, der gør en indsats for at mindske miljøbelastningen. Miljøet lider under en miljøbelastning fra både produktion og forbrug af forskellige produkter, men når produkter eller services har kvalificeret sig til at få Svanemærket, lever de […]

Svanemærkede rengøringsmidler

Svanemærkede rengøringsmidler

Svanemærkede rengøringsmidler Svanemærkede rengøringsmidler er en helt særlig gruppe af rengøringsmidler, der lever op til nogle af verdens skrappeste miljøkrav.  Book intro Se vores guides De svanemærkede rengøringsmidler har gjort sig fortjent til det velkendte grønne svanemærke, der er et af Danmarks officielle miljømærker og er med til at realisere FN’s 12. verdensmål, der handler […]