MAL-koder? Hvad er det, og hvad benyttes systemet til?

MAL koder

MAL-koder? Hvad er det, og hvad benyttes systemet til? I 1993 blev der udarbejdet et særligt kodenummer-system med navnet: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL). Dette kodesystem har til formål at angive, hvordan man bedst beskytter sig mod den sundhedsrisiko, der kan være i arbejdet med bestemte produkter. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering MAL-koder Det […]

Farepiktogrammer og farlige produkter

faremærkning

Farepiktogrammer og farlige produkter – Forstå etikkerne På mange kemiske produkters etiket og sikkerhedsdatablade vil farepiktogrammer kunne ses som en del af faremærkningen. Book intro Se vores guides Etiket og sikkerhedsdatablade Faremærkningen tæller derudover signalord, faresætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger) og supplerende faresætninger (EUH-sætninger). Farepiktogrammet angiver den overordnede fare forbundet med et produkt. Faresætningen uddyber faren, […]

Svanemærket – Det nordiske miljømærke med skrappe krav

Svanemærket - Det nordiske miljømærke med skrappe krav

Svanemærket – Det nordiske miljømærke med skrappe krav Svanemærket gør det gennemskueligt for den miljøbevidste forbruger, hvilke produkter og services, der gør en indsats for at mindske miljøbelastningen. Miljøet lider under en miljøbelastning fra både produktion og forbrug af forskellige produkter, men når produkter eller services har kvalificeret sig til at få Svanemærket, lever de […]

Svanemærkede rengøringsmidler

Svanemærkede rengøringsmidler

Svanemærkede rengøringsmidler Svanemærkede rengøringsmidler er en helt særlig gruppe af rengøringsmidler, der lever op til nogle af verdens skrappeste miljøkrav.  Book intro Se vores guides De svanemærkede rengøringsmidler har gjort sig fortjent til det velkendte grønne svanemærke, der er et af Danmarks officielle miljømærker og er med til at realisere FN’s 12. verdensmål, der handler […]

Bæredygtigt byggeri og DGNB-certificering

Bæredygtigt byggeri og DGNB-certificering

Bæredygtigt byggeri og DGNB-certificering Ved opførelse af nye bygninger indgår der altid en lang række kemiske produkter, som fx malinger, fugemasser, støvbinder, spartelmasser m.m. Men hvordan holder man så styr på, at der ikke anvendes “grimme kemikalier” med problematiske indholdsstoffer, hvis man gerne vil levere et bæredygtigt byggeri? Book intro Se vores guides Hvad er […]

CAS-nummer – Identifikation på de kemiske forbindelser

CAS nummer

CAS-nummer – et uundværligt værktøj, der bidrager til øget sikkerhed Et ”Chemical Abstracts Service number” forkortes som et: CAS-nummer, der er en unik og simpel identifikator for kemiske forbindelser. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering Figur 1. Molekylemodel af sulfanilamid (CAS nr.: 63-74-1). Kaldes også: 4-Aminobenzenesulfonamid og sulphanilamid. Hvilket er lettest at videreformidle? Hvad […]

Kemisk APV og kemisk risikovurdering? Er der forskel?

kemisk APV

Kemisk APV og -risikovurdering? Er der forskel? Lad os aflive denne med det samme. Kemisk APV og kemisk risikovurdering er det samme! Kært barn (eller i dette tilfælde, kær risikovurdering) har mange navne. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering Forskellen mellem kemisk APV og kemisk risikovurdering I Arbejdstilsynet vejledninger bruges begrebet kemisk risikovurdering dog […]

Kemikaliestyring i et Excel-ark?

faremærkning

Kemikaliestyring i et Excel ark? Lær at håndtere din styring Anne arbejder på en virksomhed med 65 medarbejdere og virksomhedens kemikaliestyring ligger på hendes bord – sammen med en lang række andre opgaver i hverdagen. Book intro Download guide til kemisk risikovurdering Kemikaliestyring Der er mange måder at håndtere kemikaliestyringen på og Anne styrer sine […]