CSRD - hvad er det, og betyder det noget for dig?

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er EU’s rapporteringsdirektiv om bæredygtighed. 

csrd

Hvad begrebet bæredygtighed dækker over har i en årrække været diskuteret, men direktivet sætter rammen for, hvad der skal offentliggøres til omverdenen i en afrapportering. Med implementeringen af CSRD er antallet af virksomheder, der er omfattet af afrapporteringen desuden steget betydeligt. I Danmark er direktivet bl.a. indarbejdet i årsregnskabsloven med detaljerede krav til årsrapporteringen.

CSRD og ESG - er det to forskellige ting?

Ja og nej… I forhold til bæredygtighed læner CSRD sig op ad de tre dimensioner af bæredygtighed beskrevet af ESG – her er altså en form for fællesmængde.

ESG står for Environment, Social, Governance – eller på dansk miljø/klima, sociale forhold (herunder menneskerettigheder), og governance.

En virksomhed, som er omfattet af de nye CSRD-krav, skal fremlægge information, så det giver en forståelse af virksomhedens påvirkning af klima, miljø, menneskerettigheder mm. OG hvordan det påvirker virksomhedens arbejde.

Hvilke virksomheder er omfattet af reglerne, og hvornår træder de i kraft?

De nye CSRD-krav implementeres i et rul hen over en årrække – jo længere vi kommer hen, jo flere virksomheder er omfattet af rapporteringskravet. De nye CSRD-krav er gældende for regnskabsårene, som begynder:

  • Den 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte.
  • Den 1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C stor) med +250 ansatte.
  • Den 1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte.
  • Den 1. januar 2028 for tredjelands-virksomheder med væsentlige aktiviteter i EU.

Så er CSRD-kravet gældende for din virksomhed d. 1. januar 2024, kan I først rapportere de nye oplysninger i årsrapporten i 2025.

Kan andre virksomheder blive påvirket af CSRD?

Selvom din virksomhed ikke falder indenfor ovennævnte grupper, kan du alligevel blive påvirket af kravene i CSRD.

Små virksomheder, som samarbejder med virksomheder, som er omfattet af rapporteringskravene, vil i stigende grad kunne forvente at skulle levere informationer til samarbejdspartnere. Så selvom du ikke direkte er omfattet af CSRD, kan du indirekte blive påvirket.

csrd

Hvilke krav stiller CSRD til afrapporteringen?

Der er ikke et fast krav til selve formatet, men CSRD stiller krav til indholdet. Heldigvis flugter selve rapporteringen med den, du kender fra de finansielle regnskaber – erklæringer skal bl.a. understøttes af dokumentation. På denne måde nedbringes også eventuel ”greenwashing”. Rapporteringen skal tage udgangspunkt i foreløbig 12 regnskabsstandarder, ESRS. ESRS står for European Sustainability Reporting Standards og skal sikre, at de afrapporterede data er relevante, sammenlignelige virksomhederne imellem samt dokumenteret tilstrækkeligt.

Find problematiske stoffer i Dansk Kemidatabase

I Dansk Kemidatabase, et kemistyringssystem og rådgivningskoncept, har du mulighed for at søge problematiske stoffer frem. Du kan fx søge efter produkter med indhold på Kandidatlisten, produkter med indhold af kræftrisikable stoffer, miljøfarlige stoffer m.m.

csrd

Bag Dansk Kemidatabase er desuden et helt hold af kemikere, som kan hjælpe dig med en bred pallette af rådgivning inden for det kemiske arbejdsmiljøområde. Er du i tvivl om, hvilke af dine kemiske produkter som er problematiske, fx ift. CSRD, så kan vi hjælpe dig med at kortlægge dette.

Dansk Kemidatabase er desuden ejet af Joblife a/s – en autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor alle arbejdsmiljødiscipliner. Vores mål er at hjælpe med at skabe arbejdspladser, hvor sundhed, sikkerhed og trivsel er bærende elementer. Det skaber attraktive arbejdspladser for medarbejderne og i sidste ende er det afgørende for virksomheders konkurrenceevne. Det kalder vi ”Better Jobs, Better Results”.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk