Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde med kemisk arbejdsmiljø

Når arbejdspladsen har 10 eller flere medarbejdere, skal medarbejderne vælge en (eller flere) arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er) til at indgå i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Arbejdsmiljørepræsentanten kan altså ikke bare udpeges af ledelsen, men skal vælges af medarbejderne som netop deres repræsentant.

arbejdsmiljørepræsentant

Hvem vælger arbejdsmiljørepræsentanten?

Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsgiveren har desuden pligt til løbende at opfordre til valg, hvis der ikke er valgt en. Derudover har arbejdsgiveren ikke noget at gøre med selve valget af arbejdsmiljørepræsentant.

Det er altså medarbejderne, som vælger arbejdsmiljørepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanterne blandt medarbejderne – nærmere bestemt de medarbejdere, som arbejder mere end 10 timer i ugen. Medarbejdere, som arbejder mindre end 10 timer i ugen, arbejdsgiveren, virksomhedsledere, arbejdsledere og elever kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Der er forskel på arbejdsmiljørepræsentantens opgave fra virksomhed til virksomhed, da opgaverne afhænger af forholdene på den enkelte virksomhed. Fokus lægges sammen med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Der kan dog være særlige emner, områder eller problemstillinger, som gør sig gældende for netop jeres branche, som derfor vil udgøre en rettesnor for jeres arbejdsmiljøarbejde. Men helt kort kan det siges, at arbejdsmiljørepræsentantens formål er ”at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden” på vegne af medarbejderne. Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver her.

arbejdsmiljørepræsentant

Håndteres kemiske produkter på virksomheden vil en naturlig del af arbejdsmiljørepræsentantens arbejde fx være deltagelse i udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger, da disse netop har til formål at kortlægge, om nogle medarbejdere udsættes unødigt for kemisk påvirkning. I den forbindelse er arbejdsmiljørepræsentanten også med til at vurdere, om I på virksomheden bruger de rigtige værnemidler, om sikkerheden omkring arbejdsprocesserne er tilstrækkelig, og i hvilket omfang instruktion af medarbejderne er nødvendig. En anden opgave i forlængelse af udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger kan også være substitution – altså at erstatte farlig kemi med mindre farlig kemi.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk