PCB og kemisk risikovurdering

Der skal udarbejdes kemisk risikovurdering, når din virksomhed har medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi. Det er ikke alt kemi, som kommer i dåser, bøtter, sække, dunke m.m. Noget kemi frigives eller dannes også i forbindelse med udførslen af en arbejdsopgave, fx på byggepladsen i forbindelse med renovering eller nedrivning, hvor medarbejdere kan komme i kontakt med PCB.

pcb

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse for en gruppe af kemiske stoffer, nemlig Polychlorerede Biphenyler. PCB blev brugt i perioden 1950-1976. I denne periode blev det hovedsageligt brugt i elastiske fugemasser samt som forseglingslim i termoruder i perioden 1967- 1973.

Hvor finder vi PCB?

Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, om medarbejdere på din virksomhed udsættes unødigt for kemiske stoffer og/eller materialer. Sagt på en anden måde, er formålet at kontrollere, om der er huller i medarbejdernes ”kemiske sikkerhedsnet”. Er der det, skal det udbedres – for ingen skal arbejde over hullede sikkerhedsnet!

pcb

PCB er, som tidligere beskrevet, en forkortelse for en gruppe af kemiske stoffer. PCB kan være helbredsskadelig, men det formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje koncentrationer af PCB er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB i kroppen sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. PCB mistænkes desuden for at være kræftfremkaldende. Læs mere her. PCB kan overføres til os via kosten og ved indånding og/eller ved hudkontakt med PCB-holdige materialer.

Den kemi som vi køber i dåser, bøtter, sække, dunke m.m. kommer med et sikkerhedsdatablad – det gør PCB bare ikke…

For at gøre det nemmere for dig at udarbejde en kemisk risikovurdering for håndtering af PCB-holdige materialer (men også andre påvirkninger uden sikkerhedsdatablad som dieselrøg, asbest, mineraluld, støv m.m.), har vi i Dansk Kemidatabases værktøj til kemisk risikovurdering lavet en lang række hjælpetekster, som gør dig i stand til at vurdere disse – så kan du stedet fokusere på udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering!

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk