Hvad er biologisk APV?

Biologi er egentligt læren om levende organismer – så hvad har det med en arbejdspladsvurdering (APV) og din arbejdsplads at gøre?

biologisk apv

På flere arbejdspladser vil du møde mange levende mikroorganismer i løbet af din arbejdsdag, hvilket er helt naturligt, men der er nogle mikroorganismer, der kan fremkalde sygdomme, og disse skal du være særligt opmærksom på ift. dit arbejdsmiljø!

Så, når du møder mikroorganismer på din arbejdsplads, der kan udgøre en risiko for dit helbred, skal du udarbejde den særlige APV: en biologisk APV (læs også hos Arbejdstilsynet). En biologisk APV kan kort beskrives som en biologisk risikovurdering. Denne risikovurdering skal kortlægge de risici, der er i arbejdet med de såkaldte mikroorganismer eller biologiske agenser.

Hvem skal (typisk) lave en biologisk APV?

På nogle arbejdspladser vil du opleve, at der arbejdes direkte med mikroorganismer, enten i form af håndtering, udvikling eller fremstilling af produkter. Men du vil også møde flere arbejdspladser, hvor du kan komme i kontakt med sygdomsfremkaldende mikroorganismer mere indirekte i arbejdsprocessen!
Det kan fx være, når landbruget håndterer korn, der har et indhold af forskellige svampe, hvoraf nogle arter kan udløse sygdom hos mennesker.

Det kan også være spildevand, hvor der håndteres materiale, der har et indhold af sygdomsfremkaldende bakterier. Indsamling af affald generelt kan også være et eksempel på en arbejdsplads, hvor du kan møde skadelige mikroorganismer. Men typisk skal laboratorier, både kliniske, veterinære og diagnostiske også have fat i skrivetøjet, når der skal laves en biologisk APV.

biologisk apv

Det samme gælder for sundheds- og plejesektoren, hvor der kan være snitskader, håndtering af opkast og blod. Arbejde, der involverer dyr, såsom dyrehospitaler, dyrepassere og landmænd, skal også udarbejde biologisk APV, idet dyrene kan være bærere af vira, bakterier (fx MRSA fra grise) eller parasitter, og ved håndtering af afføring, skal også dette inkluderes i en biologisk APV.

Byggebranchen skal også kigge på biologisk APV i forbindelse med jordhåndtering, eller hvis de arbejder med kloakrør, hvor der kan være risiko for brud på eksisterende og aktive kloakrør.

Nu har I nævnt mikroorganismer - hvad er det?

Mikroorganismer, der skal medtages i en biologisk APV, er organismer, der kan fremkalde en infektionssygdom, allergi eller har en toksisk effekt (dvs. skadelig eller dræbende effekt). Generelt er mikroorganismer et begreb, der dækker over små (mikro) organismer, der oftest er encellede. Mikroorganismer er meget små og kan som udgangspunkt ikke ses med det blotte øje.

Mikroorganismer er derfor en samlebetegnelse for små organismer, men den dækker i virkeligheden over flere typer af organismer; nemlig både bakterier, cyanobakterier (blågrønalger), vira, mikroskopiske svampe (såsom gær), mikroalger og protister (encellede dyr).

Vi hedder godt nok Dansk Kemidatabase ….

… men vi rådgiver også ift. det biologiske arbejdsmiljøområde!

biologisk apv

Men et Service- eller Service Plus abonnement på Dansk Kemidatabase får du faktisk hhv. 2 og 4 gratis rådgivningstimer om året. Dem kan du fx bruge, hvis der opstår tvivl under udarbejdelsen af, ikke kun en kemisk– men og også biologisk APV. Dansk Kemidatabase er ejet af Joblife, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver – også indenfor det kemiske og biologiske område. Med et abonnement på Dansk Kemidatabase kan du altså trække på det store hold af kemikere bag Dansk Kemidatabase! Vi vil gerne være din eksterne kemi- (og biologi) kollega.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk