Hvad er aerosoler, og hvor findes de?

Aerosoler er små luftbårne partikler, dråber eller væsketåger, og du kan komme i kontakt med disse på mange arbejdspladser.

aerosoler

Aerosoler kan variere i størrelse, men inddeles typisk i disse kategorier:

  • Ultrafine
  • Fine
  • Grove

Når nogle aerosolpartikler beskrives som ”grove”, kan det lyde stort. Det drejer sig faktisk bare om partikler, som er større end 2,5 mikrometer i diameter.

Jo finere aerosoler der er tale om, jo længere kan de blive hængende i luften. Ultrafine aerosoler kan svæve i luften i op til 24 timer, mens de grove typisk falder ned mod gulvet efter få minutter. Aerosoler findes ofte samlet i ”skyer” af partikler eller dråber, som kan være synlige for det blotte øje. Når kemiske produkter findes på denne form, kan de være svære at styre, da der jo nu er tale om luftbåren kemi. Der kan fx være risiko for indånding af aerosoler samt risiko for både hud- og øjenkontakt.

Hvor kan du typisk komme i kontakt med aerosoler?

I forbindelse med mange arbejdsopgaver og processer kan du komme i kontakt med aerosoler, fx når der arbejdes med:

Særligt på værksteder bruges mange kemiske produkter på sprayflasker. Når du anvender et af disse produkter, frigives der aerosoler. Her er typisk tale om kemiske produkter som smøremidler, malinger, lakker, rustløsnere m.m.

Når der rengøres ved skumudlægning, fx metaloverflader eller gulve i produktionslokaler, kan der dannes aerosoler ved pålægningen af skumproduktet samt ved den efterfølgende afskylning af skummet med vand.

På mange virksomheder udføres desuden også svejseprocesser. Under både for- og efterbehandling af emner med kemiske produkter, kan der dannes partikler, gasser og aerosoler. Hvis der bruges køle- og smøremidler, ved fx drejning, boring, fræsning, høvling og slibning kan der også dannes fx små partikler og olietågeaerosoler.

Aerosoler og den kemiske risikovurdering

Udsættelse for de nævnte eksempler på aerosoler er en kemiske påvirkning. Har du medarbejdere på virksomheden, som arbejder med eller udsættes for kemisk påvirkning, skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, om medarbejdere på din virksomhed udsættes unødigt for kemiske stoffer og/eller materialer.

aerosoler

For at gøre det nemmere for dig at udarbejde en kemisk risikovurdering for arbejdsopgaver, hvor der kan dannes aerosoler (men også andre påvirkninger, som ikke nødvendigvis kommer med et sikkerhedsdatablad, fx dieselrøg, asbest, mineraluld, støv m.m.), har vi i Dansk Kemidatabases værktøj til kemisk risikovurdering lavet en lang række hjælpetekster, som gør dig i stand til at vurdere disse – også en til aerosoler. Så kan du stedet fokusere på udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering!

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk