Arbejdsmiljøorganisationen og det kemiske arbejdsmiljø

I alle danske virksomheder med 10 eller flere medarbejdere skal arbejdsmiljøarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Arbejdsmiljøorganisationen er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren (eller dennes repræsentant), valgte arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og udpegede arbejdsledere (AML).

arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationens opgave

Arbejdsmiljøorganisationens opgave er bl.a. at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed – altså at sørge for at virksomhedens medarbejderne kan varetage deres arbejdsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøorganisationens arbejde

En del af arbejdsmiljøorganisationens arbejde er også at deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV), herunder den kemiske risikovurdering, også omtalt som den kemiske APV. Den kemiske risikovurdering eller den kemiske APV – det er det samme. Læs mere om den kemiske risikovurdering her.

Den kemiske risikovurdering er grundlaget for arbejdsgiverens og arbejdsmiljøorganisationens planlægning af, hvordan arbejdet med de kemiske produkter kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den kemiske risikovurdering har til formål at kortlægge ”hullerne i medarbejdernes kemiske sikkerhedsnet”, altså at finde frem til, hvor medarbejdere udsættes unødig for kemi, så dette kan udbedres. Sagt på en anden måde, så er formålet, at ”finde hullerne i sikkerhedsnettet”, så de kan lappes.

Arbejdet med de kemiske risikovurderinger er en tilbagevendende opgave for arbejdsmiljøorganisationen, da de som minimum skal revideres hvert tredje år eller ved væsentlige ændringer (fx i arbejdets udførsel eller i den anvendte kemi). Dansk Kemidatabase er et kemistyringssystem og rådgivningskoncept, som gør dette arbejde nemmere for arbejdsmiljøorganisationen. Dansk Kemidatabase er ikke kun et værktøj til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger – systemet hjælper dig også med at få et overblik over revisionen!

Et værktøj til arbejdsmiljøorganisationen

Når I udarbejder en kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase, sætter I en opfølgningsdato, og sætter I ikke selv en dato, sættes den automatisk til 3 år efter udarbejdelsen. For at få et overblik over arbejdsmiljøorganisationens mulige opgaver ift. revision af de kemiske risikovurderinger, går I ind under menuen ”Risikovurderinger” i Dansk Kemidatabase. I har nu et overblik over de kemiske risikovurderinger. Helt til højre for hver risikovurdering er en opfølgningsdato. Er denne dato rød, har I overskredet opfølgningsdatoen for den pågældende kemiske risikovurdering.

arbejdsmiljøorganisationen

Er man ikke over 10 medarbejdere på virksomheden, men derimod højst 9, er der ikke krav om etablering af en arbejdsmiljøorganisation. I skal dog stadig arbejde aktivt med arbejdsmiljøarbejdet, selvom I ikke SKAL etablere en arbejdsmiljøorganisation. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal nemlig stadig systematiseres. I det daglige kan samarbejdet foregår ved løbende, direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Det er i disse situationer derfor ikke lovpligtigt at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

I tilfælde, hvor der altså ikke er krav om en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte deltage i arbejdet med de kemiske risikovurderinger på samme måde som arbejdsmiljøorganisationen ellers ville have gjort det.

Er du klædt på til arbejdsmiljøarbejdet?

Arbejdsmiljøarbejdet kræver en grundviden. For at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har denne grundlæggende viden om arbejdsmiljø, skal de tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført, senest tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget og ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion.

arbejdsmiljøorganisation

Udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal det være muligt at tage supplerende arbejdsmiljøuddannelse (1½ dags varighed i hvert funktionsår). Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Ønsker du i den forbindelse mere viden om det kemiske arbejdsmiljø, så læs mere om vores kurser her.

Det ovenstående er dog kun et nedslag i arbejdsmiljøorganisationens arbejde og opgaver. Få det fulde overblik ved at læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk