Er opvasketabs også kemi?

Det korte svar er ja! De helt almindelige produkter som du har hjemme under køkkenvasken (afspændingsmiddel, tabs, opvaskemiddel, diverse rengøringsmidler) eller ude i garagen og redskabsskuret (WD-40, maling, lim, sprinklervæske og olie) er også kemiske produkter.

Forskellen på at havde dem i hjemmet i forhold til at have dem på virksomheden er, at deres tilstedeværelse på virksomheden medfølger en række forpligtigelser for dig.

En af disse forpligtigelser er, at der skal være sikkerhedsdatablade, omhandlende de kemiske produkter, tilgængelige for medarbejderne.

Hvad skal sikkerhedsdatabladene bruges til?

Et sikkerhedsdatablad er leverandørens dokument, som samler alle informationerne om et kemisk stof eller blanding til dig, forbrugeren/virksomheden.

Det har et fast format med 16 hovedpunkter, hver med et bestemt antal underpunkter.

Formatet er bygget sådan op, så du kan kigge i bestemte punkter for at finde information om fx produktets farlighed, hvilke førstehjælpsforanstaltninger du skal bruge i tilfælde af uheld, eller hvad du skal gøre i tilfælde af spild. Det indeholder også ofte mere komplekse informationer om produktets indvirkning på mennesker og miljø.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene er både grundlag for din instruktion af medarbejdere samt udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger, da det er her, man finder oplysninger om produktets farlighed m.m.

Er sikkerhedsdatabladene ikke opdaterede, risikerer du altså at arbejde ud fra forældede oplysninger.

Er der krav til sprog?

Ja, sikkerhedsdatabladet skal være på et nationalsprog i det land, som produktet sælges i/til.

Hvis et produkt sælges i Danmark, har du hermed krav på at få produktet leveret med et dansk sikkerhedsdatablad. Køber du i stedet produktet udenfor EU, kan sikkerhedsdatabladets format variere og du har ikke krav på at få leveret et dansk sikkerhedsdatablad – du kan i stedet ende som importør og så følger en ekstra række forpligtigelser, som du skal leve op til.

Hvor gamle må sikkerhedsdatabladene være?

Medarbejderne skal have adgang til sikkerhedsdatabladene, og de skal være opdaterede – en tommelfingerregel er, at sikkerhedsdatabladet ikke må være mere end to år gammelt.

Hvis du har været i gang med at rydde op i din kemi og skiller dig af med gamle produkter, skal du huske ikke at skille dig af dem dine sikkerhedsdatablade – i hvert fald i første omgang!


Sikkerhedsdatablade skal nemlig gemmes i virksomheden i 10 år efter den sidste anvendelse/levering af stoffet eller blandingen. Gemmer du ikke dine sikkerhedsdatablade, lever du ikke op til dokumentationspligten.

Sikkerhedsdatablade i Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase har eksisteret i over 20 år.

Baseret på vores arbejde i Dansk Kemidatabase ser vi en del fejl og mangler i danske sikkerhedsdatablade. Ofte skyldes det, at man har lavet en oversættelse fra fx engelsk uden at tage højde for dansk national lovgivning. Ofte overses blandt andet den danske Kræftbekendtgørelse eller bekendtgørelsen om kodenummererede produkter (MAL-koder).

Det medfører en risiko for, at medarbejdere arbejder med et kræftrisikabelt stof uden at vide det og dermed uden at tage de nødvendige forholdsregler. Andre fejl i sikkerhedsdatabladene kan være forkert klassificering af produktet baseret på indholdsstofferne eller manglende anbefalet anvendelse.
Kia Hundebøl
Kemiingeniør

Med et Service- eller Service Plusabonnement bliver virksomhedens kemiske produkter gennemgået årligt. De nyeste sikkerhedsdatablade bliver indhentet via website, mail eller per telefon, hvorefter alle instruktioner gennemgås og opdateres ud fra nyeste oplysninger. Systemet gør dig desuden opmærksom på de løbende ændringer.

Læs også om kemisk APV, H og P sætninger  APB, CAS nummer, APV regler og kemisk risikovurdering skabelon på Dansk Kemidatabase.

Er opvasketabs også kemi

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk