Hold fokus på de kræftfremkaldende stoffer og produkter!

Der er visse arbejdsmiljøfarer, som vi i Danmark har særlig opmærksomhed på gennem vores lovgivning, og en af disse er de kræftfremkaldende kemiske stoffer og produkter. Det har vi pga. den øgede sundhedsmæssige risiko, der er forbundet med håndteringen af disse stoffer og produkter.

kræftfremkaldende

Vi har derfor danske særregler, som omhandler denne type af produkter. Vi giver dig her en indflyvning til de kræftfremkaldende stoffer og en indsigt i, hvilke opgaver og forpligtigelser de medfører for din virksomhed.

Hvad er kræftbekendtgørelsen?

I Danmark har vi kræftbekendtgørelsen. Når et kemisk produkt indeholder et stof, som er kræftfremkaldende, fra den danske kræftbekendtgørelse, i visse mængder, er produktet omfattet af kræftbekendtgørelsen.

Produkter, som indeholder kræftfremkaldende stoffer fra den danske kræftbekendtgørelse i meget små mængder, som ligger under grænsen for at være omfattet af kræftbekendtgørelsen, skal du selvfølgelig stadig have respekt for og passe på ikke at blive udsat for, men de giver ikke anledning til en masse ekstra krav.

Arbejder man derimod med et produkt, som er omfattet kræftbekendtgørelsen, træder der nogle krav i kraft for at beskytte dig mod de kræftfremkaldende effekter.

Substitution af kræftfremkaldende stoffer

Først og fremmest har du det, der kaldes substitutionspligt, i forhold til kræftfremkaldende stoffer. Dette betyder, at du skal skifte produkter med kræftfremkaldende egenskaber ud med produkter, som ikke har kræftfremkaldende farer, hvis det er muligt. Lader dette sig ikke gøre, så bør det køre i et lukket system uden risiko for, at du eller andre på virksomheden bliver udsat for stoffet. Man bør så vidt muligt indkapsle det kræftfremkaldende stof, så risikoen for udsættelse bliver så lille som muligt.

kræftfremkaldende

Medarbejdere, der skal arbejde med kræftfremkaldende stoffer, skal have en særlig instruktion til arbejdet, og der skal også foreligge noget skriftligt understøttende materiale, som de har adgang til i tilfælde af tvivl. Der er også regler for unge under 18 år, som ikke må arbejde med kræftfremkaldende stoffer, medmindre det er en nødvendig del af deres uddannelse.

Håndtering af kræftfremkaldende stoffer og beskyttelse

Områder, hvor der foregår arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal skiltes, og der skal være særlige velfærdsforanstaltninger til stede. Det skal være meget tydeligt, hvor denne type arbejde udføres!

Der er også krav om, at du mærker det affald, der indeholder kræftfremkaldende stoffer, med en advarselstavle og en sætning om, at det indeholder et stof, som er omfattet af den danske kræftbekendtgørelse. Du skal altså ikke kun beskytte dig selv, kolleger eller medarbejdere på virksomheden, men også dem, som skal håndtere fx affald, når det forlader din virksomhed. Risikoen forbundet med håndteringen er lige så gældende for dem, som for dig!

Når nogen arbejder med kræftfremkaldende stoffer, skal de instrueres specifikt i de værnemidler, som de eventuelt skal bruge for at beskytte sig. Der skal ikke være tvivl om, hvordan du beskytter dig mod udsættelse for denne type af stoffer!

Dokumentation i en protokol - en kræftprotokol!

Håndteres der kræftfremkaldende stoffer på din virksomhed, skal det dokumenteres. Virksomheden skal dokumentere, hvilke medarbejdere der har arbejdet med kræftfremkaldende stoffer, hvis der er en risiko for, at de har været eksponeret for det kræftfremkaldende stof, og man skal dokumentere, hvornår og hvor længe de har arbejdet med det.

kræftfremkaldende

Dette kaldes populært for en kræftprotokol. Sådan et dokument skal gemmes i 40 år og overtrumfer GDPR.

Kræftfremkaldende stoffer og kemisk risikovurdering

Der skal selvfølgelig også laves en kemisk risikovurdering for de arbejdsprocesser, som involverer arbejde med potentielt kræftfremkaldende stoffer, så man kan sikre, at de foranstaltninger man træffer, for at beskytte medarbejderne imod de kræftfremkaldende effekter, er tilstrækkelige!

Hvordan ved jeg om mine produkter indeholder kræftfremkaldende stoffer?

Et kemisk produkt kan godt have et indhold af et kræftfremkaldende stof fra den danske Kræftbekendtgørelse, som ikke nødvendigvis vil være fulgt af en fareklassificering, signalord eller et farepiktogram på produktet. Ses der udelukkede på produktets mærkning, vil sådanne tilfælde altså ikke blive opdaget. I Dansk Kemidatabase bliver disse informationer dog både skrevet ind i de kemiske instruktioner tilknyttet alle de kemiske produkter, men det er også nemt at trække disse informationer for alle dine produkter og få det store overblik med få klik.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk