Husk jeres svejseudsugning på værkstedet!

Ole står og svejser ude på værkstedet. Han ved godt, at svejserøgen ikke er sund – faktisk optræder svejserøgen på kræftlisten…! DERFOR er Ole særligt opmærksom på at tænde for værkstedets svejseudsugning og trække den godt ned til emnet, når han skal svejse. Så fjernes svejserøgen jo. Ole anvender altså svejseudsugningen som forebyggende foranstaltning. Sagt på en anden måde, så forebygger svejseudsugningen, at Ole og kollegerne indånder den skadelige svejserøg.

Når en svejseudsugning anvendes som forbyggende foranstaltning i forbindelse med svejsning, er formålet at fjerne røgen så tæt på kilden som muligt. Dette er for at undgå, at Ole indånder svejserøgen, og at røgen spredes i det resterende lokale og dermed også til kollegerne. Svejseudsugningen har på den måde til formål at beskytte Ole – og alle andre i lokalet.

En svejseudsugning er jo egentligt bare et procesudsug, men når et procesudsug anvendes til at fjerne svejserøgen, er der særlige krav til dennes funktion, netop fordi svejserøgen er meget usund. Afhængigt af typen er der krav til funktionen – altså luftmængden, og dermed mængden af røg, som fjernes. Disse ses i nedenstående tabel:

svejseudsugning

Anvender man, som Ole, en svejseudsugning til at fjerne svejserøg og beskytte sig, er det vigtigt, at funktionen er tilstrækkelig. Fjerner svejseudsugningen ikke svejserøgen tilstrækkeligt, yder det i stedet en falsk tryghed, og Ole udsættes alligevel for sundhedsskadelig svejserøg. Når Ole svejser og dermed danner svejserøg, skal der desuden udarbejdes en kemisk risikovurdering.

I forbindelse med et svejseudsug skal der være en kontrolanordning, så udsugningsniveauet overvåges. Hvis funktionen af anlægget ikke er tilstrækkelig, skal kontrolanordningen give signal i form af lys og/eller lydsignal, så Ole informeres.

Husk den kemiske risikovurdering!

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi (herunder svejserøg), skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering.

Svejseudsugning

Der er ikke et formkrav til den kemiske risikovurdering, men der er krav om skriftlighed, og så er der 7 vurderingselementer, der skal overvejes under udarbejdelsen af kemiske risikovurderinger:

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
  2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
  3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
  4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
  5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
  6. Arbejdstilsynets grænseværdier
  7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Svejseudsugningen og dets funktion falder under punkt 4. Så anvender du, som Ole, en svejseudsugning til at fjerne svejserøg, skal du være sikker på, at punkudsuget yder tilstrækkeligt. Det kan vi kemikere i Joblife hjælpe dig med at kontrollere. Vores kemistyringssystem, Dansk Kemidatabase, leverer samtidig et nemt anvendeligt værktøj til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger. Vi har selvfølgelig indarbejdet de 7 vurderingselementer samt hjælpetekster, som gør det nemt for dig at udarbejde den kemiske risikovurdering – også på din svejseproces. Svejserøgen leveres jo ikke sammen med et sikkerhedsdatablad som det er tilfældet med dine rengøringsmidler eller spraydåser!

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk