Hvorfor al denne snak om PFAS og PFOS?

PFAS står for per- og polyfluoroalkyl-stoffer og er en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950’erne. PFOS står for perfluoroctansulfonsyre) og er et stof i gruppen af PFAS.

PFAS

Stofferne er blevet brugt i et stort omfang af produkter pga. stoffernes egenskaber. Stofferne er både stabile, svært nedbrydelige og vand- og fedtskyende. Derfor er PFAS blevet brugt til smudsafvisende overfladebehandling af tøj, tæpper og andre tekstiler, det er blevet brugt til imprægnering af papir og pap, og det er blevet anvendt i forbindelse med forkromningsprocesser samt i brandslukningsskum.

Anvendelsen af PFOS i fx brandslukningsskum er dog sidenhen blevet forbudt.

PFAS som sundhedsmæssig og miljømæssig udfordring

PFAS har grundet de nævnte egenskaber været meget brugt. At PFAS er svært nedbrydeligt pga. flourforbindelsen (C-F bindingen), har dog også gjort den store anvendelse og udbredelse på verdensplan til en sundheds- og miljømæssig udfordring. Når PFAS bliver udledt til miljøet, forsvinder det ikke bare lige sådan igen. De ”gode” kemiske egenskaber gør nu, at vi står med en udfordring.

PFAS er ikke bare udbredt i miljøet, det opkoncentreres også i fødekæden – det bioakkumuleres! Bioakkumulation vil sige, at organismerne optager mere, end de udskiller. Når plankton bliver spist af småfisk, som bliver spist af en rovfisk (fx en tun) og vi spiser tunen, så opkoncentreres PFAS fra organisme til organisme.

PFAS kan derfor både findes i miljøet, i vores fødevarer og i blodet samt modermælken hos mennesker!

Omfanget af sygdomme, som PFAS forårsager, undersøges stadig, men der ses tendenser til, at det kan medføre:

  • Nedsat antistofrespons i forbindelse med vaccination, primært hos børn
  • Forhøjet kolesterol
  • Nedsat fødselsvægt
  • Let leverpåvirkning

Nogle studier har desuden fundet en let øget risiko for nyre- og testikelkræft ved udsættelse for PFOA (men ikke PFOS). PFOA er også i stofgruppen under PFAS.

PFAS og Dansk Kemidatabase

I Dansk Kemidatabase findes diverse søgefunktioner, hvilket gør det muligt hurtigt at få et overblik over de kemiske produkters indholdsstoffer.

Det er fx muligt at få et overblik ift. om virksomhedens kemiske produkter indeholder kræftrisikable stoffer, hormonforstyrrende stoffer, organiske opløsningsmidler, indholdsstoffer som optræder på diverse myndighedslister samt PFAS.

Få det store overblik med få klik!

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk