Restriktioner for stoffer, der kan misbruges til eksplosivstoffer

Visse stoffer kan misbruges til at fremstille eksplosive stoffer, og de er derfor omfattet af Bekendtgørelse 956/2014 og EU Forordning 2019/1148 om ”Udgangsstoffer til eksplosivstoffer”.

Dette betyder, at salg, besiddelse og anvendelse af disse stoffer er underlagt visse restriktioner.

Det drejer sig om stoffer, som fx:

 • Salpetersyre over 3 %,
 • Hydrogenperoxid over 12 %,
 • Svovlsyre over 15 %,
 • Nitromethan over 16 %,
 • Ammoniumnitrat over 16 %,
 • Klorater og perklorater over 40 %,
 • Findelt (mindre end 200 µm) metalpulver af aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium eller jern over 70 %,
 • Svovl over 85 % eller
 • Fosfor over 50 %.


Disse stoffer må ikke sælges til privatpersoner, medmindre de har en særlig dispensation fra politiet.

Virksomheder som sælger produkter, der indeholder udgangsstoffer til eksplosive stoffer over de angivne grænser skal, inden en eventuel handel, sikre sig:

 • At køberen kender til begrænsningerne for salg til privatpersoner
 • Informationer om den professionelle kunde (ofte kaldet ”Slutbrugererklæring” eller ”Kundeerklæring”) såsom
  • Legitimationsbevis
  • Kundens erhverv tillige med virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
  • Kundens påtænkte anvendelse af produktet.

 

Virksomheden skal vurdere, om den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med kundens erhverv, og hvis det ikke ser sådan ud, eller der er mistanke om, at kunden vil bruge produktet til noget andet, skal de afvise handlen.

Hvis der er noget mistænkeligt, skal dette indberettes til politiet. Det samme gælder inden for 24 timer, hvis der forsvinder eller bliver stjålet væsentlige mængder af disse stoffer.

Læs om kemikaliestyring, kemisk APV og kemisk risikovurdering skabelon.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk