Kemikalieregistrering – Den gode start på kemisk risikovurdering

I kender det måske – I tror, at der er styr på sikkerhedsdatabladene på jeres kemiske produkter, indtil I går ud og åbner skabe og skuffer, og så er virkeligheden en anden.

Inden I går i gang med at udarbejde de kemiske risikovurderinger på jeres arbejdsopgaver- og processer, er det derfor en god idé at gennemgå jeres kemiske produkter.

Har I gamle produkter stående med den gamle mærkning, produkter som ikke længere anvendes, eller har I deciderede fejlkøb, så få dem bortskaffet og slettet fra jeres bruger i Dansk Kemidatabase, da de medfører unødvendig administration.

Sikkerhedsdatablade tilhørende produkter anvendt på jeres virksomhed, skal dog gemmes i 10 år. Så snart I sletter et produkt fra jeres bruger i Dansk Kemidatabase, ender det automatisk i jeres eget arkiv i Dansk Kemidatabase. Arkivet findes under menuen, indstillinger.

                  

Når I har fået et overblik over, hvilke kemiske produkter I anvender på virksomheden, er det tid til at få indhentet sidste nye sikkerhedsdatablade (med mindre I har Service- eller Service Plus-abonnement), så I udarbejder de kemiske risikovurderinger ud fra den sidste nye information.

Herefter kan I skabe jer et overblik over, hvilke arbejdsopgaver- og/eller processer, hvor jeres medarbejdere anvender eller kan blive udsat for kemiske stoffer eller materialer.

Og så kan I gå i gang med de kemiske risikovurderinger med anvendelse af Dansk Kemidatabase.

Kemikalieregistreringen kan dog være en tidsrøver i en travl hverdag, og den skal også efterfølges af indhentningen af opdaterede sikkerhedsdatablade.
Joblife kan lette kemikalieregistreringen for jer. 

  • Få bistand fra en af Joblifes kemikere til at registrere jeres kemiske produkter
  • Tilkøb Dansk Kemidatabase funktionen ”KemReg”

Kemikalieregistrering ved Joblife
Joblifes kemikere kan lave kemikalieregistreringen for jer. For hvert af virksomhedens arbejdssteder registreres de kemiske produkter med produktnavn, leverandør samt billeddokumentation. Står produktet med gammel mærkning, noteres dette også. Hvis det ønskes, kan Joblifes kemikere under registreringen samtidigt vurdere opbevaring, indretning, skiltning eller andet, I ønsker registeret.

I vil efter registreringen modtage en registreringsoversigt for hvert arbejdssted med eventuelle uoverensstemmelser mellem de produkter, som er registeret i Dansk Kemidatabase i forhold til, hvad I reelt har stående på hylderne. På denne måde opdateres alt samtidigt.

KemReg som nem registreringsfunktion
KemReg kan anvendes til registrering ved at scanne produktets stregkode og gemme det på jeres bruger. Når produkternes stregkoder er knyttet sammen med produkterne i Dansk Kemidatabase, så kan funktionen KemReg senere anvendes som et værktøj til kemiaudit.

Ved at scanne stregkoden, vil KemReg fortælle jer om et givent produkt er registreret i Dansk Kemidatabase eller ej – er det ikke registreret, er produktet måske ikke internt godkendt på jeres virksomhed.

Joblifes kemikere kan også hjælpe jer med at koble stregkoderne på jeres kemiske produkter sammen med jeres produkter i Dansk Kemidatabase.KemReg er et tilkøb. (LINK TIL Tilkøb under abb.)

Læs også om kemisk APV, kemikaliestyring, CAS nummer og kemisk risikovurdering skabelon.

Håndtering af kemi på arbejdspladsen

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk