CLP - hvad er det?

CLP står for Classification, Labelling and Packaging eller på dansk klassificering, mærkning og emballering. CLP eller CLP-forordningen har til formål at sikre et højt niveau af beskyttelse både ift. menneskers sundhed samt ift. miljøet.

CLP? Hvad er det?

Hvordan sikre vi et højt niveau af beskyttelse?

Dette gøres via et fælles ”sprog” til formidling af farligheden af både kemiske stoffer og blandinger. Kort fortalt er et af CLP’s hovedformål altså at afgøre, om et stof eller blanding er farligt (classification), og tydeliggøre dette via mærkningen i sikkerhedsdatabladet samt på emballagen (labelling and packaging).

CLP-forordningen har siden 1. juni 2015 været den eneste gældende EU-retsforskrift for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger og er juridisk bindende i alle medlemslandene. CLP har derfor også til formål at sikre fri bevægelighed for stoffer, blandinger og artikler EU-landende imellem.

Informationen om kemiske stoffer og blandingers farlighed skal så videregives gennem leverandørkæden, så både producenter, importører og downstreambrugere ved, hvordan stoffer og blandinger er farlige, kan imødekomme eventuelle risici og/eller formidle dette videre. Hvert land kan så have skærpede klassificeringer, men dette er vores fælles grundlag – vores fælles ”sprog”.

CLP har siden 2008 angivet retningslinjerne for faremærkningen af kemiske produkter, herunder hvilken mærkning der skal fremgå af de kemiske produkters sikkerhedsdatablad samt etiket.

Gammel vs. ny mærkning

Når vi taler CLP og mærkning, skal vi også lige vende begreberne “gammel” og ”ny” mærkning. Vi har en række piktogrammer, som er de gældende, og så har vi en række piktogrammer, som udgik tilbage i 2017. Eksempler på begge dele ses derunder:

CLP? Hvad er det?

Det rød/hvide piktogram til venstre er et gældende piktogram iht. CLP, som viser, at et produkt er giftigt, mens det orange piktogram til højre viser den udgående mærkning. Begge piktogrammer angiver altså, at et produkt er giftigt!

CLP-mærkning - overblik og oversat

Den gamle og udgåede mærkning og den gældende CLP-mærkning kan ikke oversættes direkte. Vi har derfor lavet en plakat ”Kemiplakat – sammenhæng mellem ny og gammel mærkning”, som viser sammenhængen mellem den gamle og den gældende CLP-mærkning.

Ønsker du i stedet en gennemgang af de gældende piktogrammer iht. CLP, så prøv i stedet vores plakat ”Kemiplakat – CLP-mærkning kort beskrevet”. Denne plakat beskriver CLP-mærkningen og hierarkiet mellem de forskellige farer med de farligste øverst.

Så det er formålet med CLP - men hvad skal mærkes?

Diverse emballage, beholdere og rørføringer, der enten indeholder kemiske stoffer og blandinger, eller hvorigennem der løber kemi skal være opmærket, så de som håndterer (eller kan komme til at håndtere) indholdet gøres opmærksom på den eventuelle farlighed og risici forbundet med indholdet. Hvis indholdet tilmed er klassificeret som sundhedsskadeligt, farligt for miljøet, eksplosivt eller brandfarligt, skal opmærkningen også indeholde de relevante farepiktogrammer. Som tidligere beskrevet, har CLP-forordningen til formål at sikre et fælles ”sprog” til formidling af farligheden af både stoffer og blandinger.

Hvis du omhælder kemi fra den originale emballage til en ny (og egnet emballage), skal disse informationer altså ikke kun fremgå af den originale emballage ift. CLP, men de skal også overføres til den nye. Men i stedet for at klippe og klistre, som havde du gang i et gækkebrev, så brug i stedet vores etiketmodul.

Med Dansk Kemidatabases etiketmodul kan du nemt og hurtigt generere og udskrive nye etiketter med den lovpligtige information. Modulet guider dig også til at vælge den rigtige etiketstørrelse, som passer til emballagen. Du kan også læse mere om CLP hos ECHA her.

Har du brug for hjælp?

For eksempel i forhold til klassificering og mærkning iht. CLP-forordningen? Så kan en af vores mange kemikere hjælpe dig.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk