Hmmm… kan jeg se et eksempel på en kemisk risikovurdering?

Har du selv tænkt dette, inden du skulle i gang med at udarbejde de kemiske risikovurderinger? Du tænker det måske nu? For det kunne være rart med et eksempel på en kemisk risikovurdering eller gerne flere eksempler på kemiske risikovurderinger for at have noget at sammenholde med – et facit.

kemisk risikovurdering eksempel

Du er eksperten

Uanset hvor mange gange du ser et eksempel på en kemisk risikovurdering, så er det  vigtigt at huske, at du eksperten i jeres arbejdsopgaver. Så selv om du ser et eksempel på en kemisk risikovurdering, som en anden virksomhed har udarbejdet på en opgave – en opgave som også gør sig gældende på din egen virksomhed, så vil du ikke kunne overføre denne direkte til din egen virksomhed. Det er hvad det er – altså et eksempel på en kemisk risikovurdering…

Der vil altid være forskel på din egen virksomhed og en anden virksomhed, fx ift. indretningen af jeres lokaler, jeres medarbejdere, anvendte metoder m.m. Et eksempel på en kemisk risikovurdering vil altså kun kunne give dig inspiration og ikke et facit. 

I stedet for et eksempel på kemisk risikovurdering…

Så i stedet for at lede efter et eksempel på en kemisk risikovurdering, så kan du med fordel hente inspiration til, hvordan andre har opdelt deres arbejdsopgaver eller processer (hvor der arbejdes med eller dannes kemi, fx støv, dampe, gasser m.m.), før de har udarbejdet de kemiske risikovurderinger. Dette forarbejde kan nemlig spare dig en del energi på sigt. For de kemiske risikovurderinger skal ikke kun udarbejdes hvert tredje år, men også ved væsentlige ændringer i arbejdsopgavens udførsel eller i den anvendte kemi.

Få fx inspiration til inddeling af arbejdsopgaver med udgangspunkt i grundskolens anvendelse af kemi i vores ”Guide til kemisk risikovurdering i grundskolen”.

Et eksempel på revision fremfor et eksempel på en kemisk risikovurdering

Som tidligere beskrevet, så skal de kemiske risikovurderinger revideres minimum hvert tredje år. De skal dog også revideres, hvis der sker væsentlige ændringer i din virksomheds anvendelse af kemien (i arbejdsopgaverne eller arbejdsprocessen), eller hvis I overgår til at bruge nye kemikalietyper. Det er også relevant at revidere en kemisk risikovurdering, hvis dine eksisterende kemiske produkter ændrer klassifikation. Her kan være tale om et helt almindeligt kemisk produkt som en maling eller et rengøringsmiddel.

Har et rengøringsmiddel fx ændret klassifikation fra lokalirriterende til ætsende, er det en væsentlig ændring.

Det vil altså være relevant, at revidere jeres kemiske risikovurdering, hvor dette produkt indgår, for at sikre at produktet stadig håndteres sikkert, set ud fra den nye klassifikation.

Reviderer I ikke den kemiske risikovurdering efter en væsentlig ændring i klassifikationen, bygger den kemisk risikovurdering på forkerte oplysninger, den vil ikke være retvisende og medarbejderne får ikke korrekt information om de egentlige sundhedsfarer. Ønsker du at se et eksempel på en kemisk risikovurdering gennemgået, så hold øje med vores webinarer her eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

For at gøre det nemt for brugerne af Dansk Kemidatabase at holde sig ajour med om eventuelle produkter har ændret krav til værnemidler, anvendelsesbegrænsninger, klassifikation eller noget helt andet, så markerer vi en ændring med en stjernemarkering i oversigten ”Produkter og kemikalieinstruktioner”. En opdatering af instruktionsmaterialet til et produkt, vil fremgå som en stjernemarkering ud for produktnavnet med angivelse af ændringen, når der peges på stjernen.

kemisk risikovurdering eksempel

Er stjernen rød er der tale om en kritisk ændring, det kunne fx være en væsentlig ændring i produktets klassifikation som i det føromtalte eksempel med rengøringsmidlet. Er et produkt markeret med en rød stjerne vil det altså være relevant at revidere de(n) kemiske risikovurderinger, hvor produktet indgår, samt at instruere medarbejderne igen. Læs mere om funktionen her.

Som tidligere sagt, så er du eksperten i jeres arbejdsopgaver og vi er eksperter i kemi, så har I brug for sparring eller hjælp til at gennemgå et eksempel på en kemisk risikovurdering, så tøv ikke med at tage fat i os. Bag om Dansk Kemidatabase er vi et helt hold af kemikere, som kan hjælpe dig.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk