Kræftbekendtgørelsen er blevet udvidet og skifter navn

Kræftbekendtgørelsen er ændret, det trådte i kraft pr. d. 5. april 2024. Ændringerne gør, at
bekendtgørelsen nu også inkluderer reproduktionstoksiske stoffer, som er stoffer skadelige virkninger på
menneskers forplantningsevne og på det ufødte barn.

Stoffer, der opfylder CLP-forordningens kriterier som reproduktionstoksiske kategori 1A eller 1B, bliver
omfattet af bekendtgørelsen og kravene til arbejdet med disse stoffer kommer på niveau med de
kræftfremkaldende stoffer.

Da Kræftbekendtgørelsen nu også rummer andre stoffer end de kræftfremkaldende, giver det
anledning til at bekendtgørelsen skrifter navn fra ”Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af
kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer”
til ”Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer.”

De reproduktionstoksiske stoffer, som nu er flyttet til Kræftbekendtgørelsen har nemlig hidtil været
reguleret af Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer”.

Gælder det ALLE reproduktionsskadende stoffer?
Ja. Det gælder stoffer, der opfylder CLP-forordningens kriterier som reproduktionstoksiske kategori 1A eller 1B.

I bekendtgørelsen bliver der skelnet imellem reproduktionstoksisk stof uden nedre grænse og
reproduktionstoksisk stof med nedre grænse.

Ved reproduktionstoksisk stof uden en nedre grænse forstås et reproduktionstoksisk stof, for hvilket der ikke findes noget sikkert eksponeringsniveau for medarbejdernes sundhed. Stoffer uden en nedre grænse vil fremgå af bilaget til den ændrede bekendtgørelse.

Ved reproduktionstoksisk stof med en nedre grænse forstås et reproduktionstoksisk stof, for hvilket der kan fastsættes et eksponeringsniveau, hvorunder der ikke er nogen risici for medarbejdernes sundhed og det vil også fremgå af bilaget til den ændrede bekendtgørelse.

Har det betydning for mit affald?
Nej. Affaldsbeholdere med affald, der udgør en kræftrisiko skal stadig være mærket som nu:

Affaldsbeholdere med affald indeholdende de tilføjede reproduktionsskadende stoffer skal være mærket jf. CLP-forordningen:

Betyder det noget ift. instruktionen af medarbejderne?
Til dels. I bekendtgørelsen er der nu også mere fokus på oplæring og instruktion af medarbejderne som håndterer farlige lægemidler i sundhedsplejesammenhænge.


Hvad gør vi i Dansk Kemidatabase?
Dansk Kemidatabase holder hele tiden øje med ændringer i kemikaliereglerne. Vi tilpasser Dansk Kemidatabase til nye regler og ajourfører oplysningerne om stofferne i takt med ændringerne.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk