Hvad er godt arbejdsmiljø?

Når vi som kemikere bag Dansk Kemidatabase og som arbejdsmiljørådgivere i Joblife a/s taler med forskellige virksomheder og spørger, ”hvad er godt arbejdsmiljø?”, så får vi ofte meget forskellige svar. Det kan der være mange grunde til. En af dem kan være, hvad der forstås ved begrebet ”arbejdsmiljø” og særligt ved spørgsmålet ”hvad er godt arbejdsmiljø?”

APV tjekliste

Arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel… - kært barn har mange navne!

Arbejdsmiljø

Begrebet arbejdsmiljø kan hurtigt komme til at virke lidt tungt, støvet og bøvlet – noget med dokumenter, skemaer og handlingsplaner som vi arbejder med, når Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst. I denne sammenhæng kan spørgsmålet ”hvad er godt arbejdsmiljø?”, ofte blive svaret med – at det er udfyldte skemaer… Noget som lederne arbejder med, men som medarbejderne ikke nødvendigvis føler sig delagtiggjort i (det skal det nu ikke være). Flere aspekter af arbejdsmiljøarbejdet virker måske også både lidt svært og uoverskueligt. 

Sikkerhed

Taler vi om sikkerhed, tager vi begrebet som en selvfølge. For selvfølgelig har vores ledere, managers, formænd m.fl. stort fokus på sikkerheden. Det forventes altså, at særligt mellemlederne har styr på sikkerheden.

Det er en form for grundvilkår, for vi skal jo være fri for ulykker på arbejdspladsen og komme hjem fra arbejde ”i samme stand”, som vi ankom (helst bedre). I denne sammenhæng vil svaret på spørgsmålet, ”hvad er godt arbejdsmiljø?”, nærmere blive svaret med – det er det samme som nul ulykker!

Trivsel

Kigger vi til sidst på begrebet trivsel, så er det noget som det fleste faktisk gerne vil tale om og prioritere i hverdagen. Det er noget som medarbejdere tager hen over en kop kaffe med kollegaen, vender med chefen eller snakker med de nærmeste om, når de kommer hjem. Vi bruger typisk mange timer på jobbet. Så arbejdspladsen skal være et sted, hvor vi har lyst til at komme.

For hvis medarbejderne ikke trives, så drives de ud af virksomheden!…

….måske lige hen i armene på konkurrenten. Så i denne kontekst vil svaret på samme spørgsmål, ”hvad er godt arbejdsmiljø?” måske blive svaret med – det er en arbejdsplads med gennemsigtighed, medarbejderinddragelse og en arbejdsplads som vil MIG!

godt arbejdsmiljø

Kort sagt, så er arbejdet med arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel, alle sider af samme sag – virksomheder, som arbejder aktivt med disse begreber, betragtes som ansvarlige virksomheder.

Ja, kært barn har mange navne, men uanset hvad, så er ovenstående en del af svaret på spørgsmålet, ”hvad er godt arbejdsmiljø?” Arbejdsmiljøarbejdet er både arbejde med sikkerhed og trivsel, og har til formål at skabe (og bibeholde) sikre og sunde arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og engageres.

Med hvad er godt arbejdsmiljø i forbindelse med kemistyringen?

Tager vi udgangspunkt i ovenstående og opsummerer disse svar på spørgsmålet, ”hvad er godt arbejdsmiljø?”, så er det noget med dokumentation (overblik), handlingsplaner, fokus på sikkerhed og sundhed, forebyggelse af ulykker, gennemsigtig, medarbejderinddragelse og engagement. Det er ikke hele opskriften, men det er alle delkomponenter eller værktøjer, som bidrager til svaret på det tilbagevendende spørgsmål, ”hvad er godt arbejdsmiljø?”

Vi ser Dansk Kemidatabase som en del af løsningen og en del af svaret på spørgsmålet, ”hvad er godt arbejdsmiljø?”

Dansk Kemidatabase leverer dokumentation til og om dine kemiske produkter, fx sikkerhedsdatablade på dine kemiske produkter samt et modul til udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger med handlingsplaner. Selv om du ikke længere bruger et produkt på din virksomhed og sletter det fra Dansk Kemidatabase, så ender sikkerhedsdatabladet i dit arkiv – du får altså en historik ift. de kemiske produkter. Hvilke produkter har været igennem virksomheden – hvor og hvornår er det blevet brugt. Her gemmes de i 10 år, hvilket hjælper dig med at imødekomme din dokumentationspligt.

Ud fra sikkerhedsdatabladene og dansk arbejdsmiljølovgivning udarbejder vores kemikere et forståeligt og overskueligt 2-siders instruktionsmateriale for hvert produkt. Informationer fra sikkerhedsdatabladene granskes af vores kemikere, så fejl eller tvivl ikke bare overføres direkte til instruktionsmaterialet. Vi mener, at en del af svaret på spørgsmålet, ”hvad er godt arbejdsmiljø?” er at fejl og tvivl ikke videreføres i informationskæden. Her har vi særligt fokus på bl.a. værnemidler, anvendelsesbegrænsninger og uddannelse, så medarbejderne kan arbejde sikkert, og ulykker kan forebygges med viden om de kemiske produkter.

Dansk Kemidatabase leverer skema/skabelon til de kemiske risikovurderinger, så disse nemt udarbejdes med plads til forbedringer. Er der arbejdsopgaver på din virksomhed, hvor medarbejdere udsættes unødigt for kemisk påvirkning, skal der udbedres. Når der skal udbedres, vil spørgsmålet nok også kunne dukke op i hovedet på dig – ”gør vi det godt nok”? Og ”hvad er godt arbejdsmiljø”?

Viden om de kemiske produkter og gennemsigtighed omkring, hvilke produkter, der medfører en eventuel særlig risiko ift. medarbejdernes sundhed eller en særlig risiko ved udledning til miljøet, angives i Dansk Kemidatabase med en tydelig farvekode. Dette hjælper med netop gennemsigtigheden! Denne farvekode kan anvendes ved instruktion af medarbejderne, eller når din virksomhed vil skille sig af med farlig kemi (substitution). Den tydelige farvekode gør, at medarbejdere nemt kan inddrages og engageres, når der skal findes alternative produkter. De er jo eksperterne i, hvad der fungerer til netop deres opgaver!

Dette er som sagt ikke hele fortællingen eller svaret på spørgsmål ”hvad er godt arbejdsmiljø?” Hvad er godt arbejdsmiljø for dig? Måske du ville kunne lide vores sider om stinkskabe og punktudsug på arbejdspladsen

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk