Vi har punktudsug ude på værkstedet…

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med kemiske produkter, skal de skærmes bedst muligt mod at blive udsat for kemisk påvirkning – der skal desuden udarbejdes en kemisk risikovurdering, men dette vender vi tilbage til. En måde at skærme medarbejderne på, når de arbejder med kemiske produkter, er at indrette arbejdet, så det foregår under et punktudsug.

punktudsug

Når vi kemikere fra Joblife kommer rundt på de forskellige virksomheder i Danmark, finder vi næsten altid punktudsug på værkstedet! Vi finder selvfølgelig også punktudsug andre steder afhængig af virksomhedstypen, fx i laboratoriet, i produktionen i forbindelse med en proces, i køkkenet m.m. På værkstedet bruges punktudsuget typisk, når der svejses eller loddes, så røgen fjernes. Vi ser det også ofte brugt, når der saves eller slibes i træ, eller når diverse emner limes eller males. Gør man dette, skal man dog sørge for, at punktudsuget yder tilstrækkeligt – altså at punktudsuget fjerner den kemiske påvirkning. Hvis ikke, så yder punktudsuget ”falsk tryghed”, fremfor den sikkerhed der forventes.

Når punktudsug anvendes som forbyggende foranstaltning i forbindelse med arbejdet med kemiske produkter, er formålet at fjerne den kemiske påvirkning så tæt på kilden som muligt. Dette er for at undgå, at den kemiske påvirkning spredes i det resterende lokale og dermed også til kollegerne. Punktudsuget har på den måde til formål at undgå at ”glæden” spredes.

 

I forbindelse med et punktudsug skal der være en kontrolanordning, så udsugningsniveauet overvåges. Hvis funktionen af anlægget ikke er tilstrækkelig, skal kontrolanordningen give signal i form af lys og/eller lydsignal, så medarbejderne informeres. Hvornår niveauet er utilstrækkeligt afhænger af, hvad punktudsuget skal bruges til, og hvilken påvirkning/forurening, der skal fjernes. Er der fx tale om et svejseudsug, så er der specifikke krav til, hvad suget skal kunne yde.

Hænger punktudsugets funktion og kemisk risikovurdering sammen?

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi, skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering.

Der er ikke et formkrav til den kemiske risikovurdering, men der er krav om skriftlighed, og så er der 7 vurderingselementer, der skal overvejes under udarbejdelsen af kemiske risikovurderinger:

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
  2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
  3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
  4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
  5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
  6. Arbejdstilsynets grænseværdier
  7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Punktudsuget og dets funktion falder under punkt 4. Så anvender du et punktudsug til at fjerne en forurening eller påvirkning, skal du være sikker på, at punkudsuget yder tilstrækkeligt. Det kan vi kemikere i Joblife hjælpe dig med at kontrollere. Vores kemistyringssystem, Dansk Kemidatabase, leverer samtidig et nemt anvendeligt værktøj til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger. Vi har selvfølgelig indarbejdet de 7 vurderingselementer.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk