Er I klædt på til at klæde jeres unge medarbejdere på?

Har din virksomhed medarbejdere under 18 år, så står I måske med en medarbejdergruppe, som er i deres første job!

For de unge medarbejdere kan din virksomhed derfor være deres første erfaring med arbejdsmarkedet og kulturen på en arbejdsplads, og I har derfor et særligt ansvar for at give dem en god start.

I forhold til det kemiske arbejdsmiljø stilles der også krav til jer som virksomhed, når I har unge under 18 år ansat. Ved I, at der er en lang række kemiske produkter, som unge under 18 år ikke må arbejde med (medmindre det er som et led i deres uddannelse)? Det er derfor vigtigt, at I har dette overblik, så I kan give det videre til de unge under instruktionen. Er I i tvivl – så vil de også være det!

Det er følgende, som afgør, hvad unge under 18 år ikke må arbejde med:

  • Mærkning på etiket og sikkerhedsdatablad – piktogrammer og H-sætninger (fare-sætninger)
  • Indholdsstoffer
  • Produkttype

 

Anvendelsesbegrænsningerne i forhold til de unge bliver ofte glemt i sikkerhedsdatabladene, hvorfor vi i Dansk Kemidatabase skriver dem ind under anvendelsesbegrænsninger, så I ved, hvad I skal være særligt opmærksomme på!

Mange virksomheder har fx unge beskæftiget efter skoletid eller i weekenden. En del af deres arbejde omfatter ofte lidt let rengøring. Vi oplever, at mange bliver overraskede over, hvilke rengøringsmidler, disse medarbejdere ikke må arbejde med!

Her er et par eksempler:
En almindelig toilet-rens er ofte klassificeret som værende ætsende og vil derfor have dette piktogram på etiketten:

acid_red

Har et rengøringsmiddel dette piktogram, må unge under 18 år ikke arbejde med det!

Et andet eksempel kunne være en helt almindelig glas-rens. En glas-rens vil ofte indeholde mere end 1 % organisk oplæsningsmiddel, fx ethanol. Dette betyder også, at unge under 18 år ikke må arbejde med dette produkt.

Er I klædt på til at klæde jeres unge medarbejdere på?

Vi holder et 2 timers online kursus den 24. maj, hvor I kan få den viden, som I skal bruge for at kunne instruere jeres unge medarbejdere.

Læs om relevante emner her på siden som fx sikkerhedsdatablad, H og P sætninger og arbejdspladsbrugsanvisning.

Er I klædt på til at klæde dine unge medarbejdere på?

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk