Egnet åndedrætsværn – hvad er det?

Kender du det, når din medarbejder eller kollega kommer med ovenstående spørgsmål? Hvordan finder du svaret?

Typisk vil du skulle kigge i sikkerhedsdatabladets punkt 8, da det er her, du kan finde viden om de anbefalede værnemidler. Men ofte står der netop ”brug egnet åndedrætsværn” eller ”brug egnede handsker”. Hvad er det så?

For vi kemikere der står bag Dansk Kemidatabase vækker spørgsmålet genklang, da vi ofte får det stillet. I rigtigt mange af de sikkerhedsdatablade, som vi håndterer, står der nemlig ”brug egnet åndedrætsværn”. Vi sender ikke spørgsmål videre til vores brugere, men trækker i stedet i arbejdstøjet og går i gang med at svare på spørgsmålet.

Hvordan svarer vi på spørgsmålet i Dansk Kemidatabase?

Vores arbejde starter, når en af vores brugere bestiller et nyt produkt. Her kan brugeren nemlig angive om de bruger et produkt på en bestemt måde, fx om de påfører en maling med en sprøjte. Bruger du produktet på en bestemt måde, tager vi hensyn til det, når vi vælger værnemidler, herunder åndedrætsværn.

Vi kigger herefter i sikkerhedsdatabladet. Har produktet en MAL-kode? I så fald skal der tages hensyn til kodenummerbekendtgørelsen. Skal der bruges åndedrætsværn og er der i så fald tale om friskluftforsynet eller filtrerende åndedrætsværn samt hel- eller halvmaske?

Er der tale om filtrerende åndedrætsværn, skal vi finde en filtertype, der beskytter. Her skal der kigges på produktets indhold/sammensætning. Er der fx organiske opløsningsmidler i produktet slår vi stoffernes kogepunkt(er) op for at finde det rigtige filter.

Som tidligere nævnt tager vi hensyn til produktets anvendelse, men også hvor det evt. anvendes. Bruges et rengøringsmiddel fx til rengøring ved højtryk, fx i en container, så er der risiko for at bakterier og vira hvirvles op? Dette skal der også tages hensyn til, da der så skal vælges et partikelfilter med større beskyttelsesniveau.

Så for at svare på spørgsmålet, skal vi kigge forskellige steder afhængig af flere forskellige faktorer.

Læs mere om MAL-koder her.

Er der krav til sprog?

Ja, sikkerhedsdatabladet skal være på et nationalsprog i det land, som produktet sælges i/til.

Hvis et produkt sælges i Danmark, har du hermed krav på at få produktet leveret med et dansk sikkerhedsdatablad. Køber du i stedet produktet udenfor EU, kan sikkerhedsdatabladets format variere og du har ikke krav på at få leveret et dansk sikkerhedsdatablad – du kan i stedet ende som importør og så følger en ekstra række forpligtigelser, som du skal leve op til.

Hvorfor står det ikke i sikkerhedsdatabladet?

Leverandøren skal faktisk angive en filtertype, hvis et filtrerende åndedrætsværn angives som værnemidler, i sikkerhedsdatabladets punkt 8.2. Men det sker ikke altid.


Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, som er den øverste myndighed på området i EU, har undersøgt kvaliteten af sikkerhedsdatablade og fundet fejl og mangler i 50% af de 4500 undersøgte sikkerhedsdatablade.

Hvad gør vi?

Dansk Kemidatabases instruktioner er lavet ud fra kvalitetssikrede oplysninger – der er altså ikke tale om et automatisk udtræk af oplysninger fra produkternes sikkerhedsdatablade. På denne måde undgår vi at sende tvivlsspørgsmål videre til vores brugere.


Dansk Kemidatabases kemikere kvalitetssikrer sikkerhedsdatabladenes oplysninger og holder disse op imod diverse myndighedslister samt dansk arbejdsmiljølovgivning.

Dette gøres for at fange størstedelen af sikkerhedsdatabladenes eventuelle fejl og mangler, så brugerne af Dansk Kemidatabase trygt kan tage udgangspunkt i disse, hvad enten det er i forhold til instruktion og oplæring eller udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger.

Vi har fået skabt tryghed, overskuelighed og let adgang til rådgivning, så vi til enhver tid kan føle os trygge og sikre på, at det vi gør er rigtigt og forsvarligt.
Morten Grundvad
Kvalitets- og Udviklingschef, Dansand A/S
Egnet åndedrætsværn - hvad er det?

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk