Har du kemi på kandidatlisten?

Kandidatlisten er en liste over særligt problematiske kemiske stoffer. Altså kemiske stoffer, som betragtes som problematiske, da de fx enten er hormonforstyrrende, skadelige for forplantningen, kan ændre arveanlæg, er kræftfremkaldende eller er særligt skadelige for miljøet.

kandidatlisten

Kemiske stoffer som optræder på kandidatlisten, kan senere komme på godkendelseslisten. Ender et stof på godkendelseslisten, vil det sige, at din virksomhed skal søge om godkendelse, før du må bruge et kemisk stof på listen. Kandidatlisten kan derfor ses som en signalliste for, hvilken kemi du med fordel kan substituere – erstatte med anden kemi, da det på sigt kan blive omstændigt at anvende kemiske stoffer på kandidatlisten (udover at stofferne er særligt problematiske).

Hvad betyder kemiske stoffer på kandidatlisten for dig?

Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, kan det medføre en række forpligtigelser afhængigt af, hvor du er i leverandørkæden. Er din virksomhed forhandler af varer/artikler med indhold af stoffer optrædende på kandidatlisten, har både dine kunder (andre virksomheder) og det europæiske kemiagentur, ECHA, ret til at vide dette. Din kunde skal informeres ved varens/artiklens levering, mens ECHA skal informeres via SCIP-databasen. Henvender en almindelig slutbruger sig og spørger, om en af dine varer/artikler indeholder mere end 0,1 % af et stof på kandidatlisten, skal du svare vedkommende indenfor 45 dage.

Kort sagt – indeholder dine varer/artikler et eller flere stoffer på kandidatlisten, er det altså din pligt at videreformidle denne viden. Og der skal faktisk ikke mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten i din vare/artikel til, før du har denne forpligtigelse. Hvis du er I tvivl om, hvornår der er tale om en artikel, så kan du læse mere her.

Kandidatlisten i Dansk Kemidatabase

I Dansk Kemidatabase er det muligt, hurtigt at søge frem, hvilke af dine kemiske produkter, som indeholder stoffer på kandidatlisten. Dette giver dig hurtigt et overblik over, hvilke produkter I med fordel kan substituere.

Alle kemiske produkter i Dansk Kemidatabase er desuden forsynet med en farvekode, som indikerer et generelt niveau for sundhedsfare og miljøfare. I forhold til sundhedsfarerne scores produkterne med 1 grå prik, 2 gule prikker eller 3 røde prikker alt efter, hvor sundhedsskadelige de er.

kandidatlisten

Farepiktogrammer, indholdsstoffer m.m. koges altså ned til en letforståelig farvekode, så du både får et overblik samt et værktøj til substitution.

Kandidatlisten opdateres løbende med nye stoffer – disse opdaterer vi også i Dansk Kemidatabase.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk