Hjælpetekster til biologisk APV i Dansk Kemidatabase

Når du på virksomheden har medarbejdere som arbejder med eller udsættes for kemi, så skal der udarbejdes kemisk risikovurdering/APV. Dette har der vores særligt fokus på de sidste 5 år og det vil der også være fremover. MEN vidste du, at du nemt kan være omfattet af kravet om udarbejdelsen af biologisk APV? Når der […]

Kræftbekendtgørelsen er blevet udvidet og skifter navn

Kræftbekendtgørelsen er ændret, det trådte i kraft pr. d. 5. april 2024. Ændringerne gør, atbekendtgørelsen nu også inkluderer reproduktionstoksiske stoffer, som er stoffer skadelige virkninger påmenneskers forplantningsevne og på det ufødte barn. Stoffer, der opfylder CLP-forordningens kriterier som reproduktionstoksiske kategori 1A eller 1B, bliveromfattet af bekendtgørelsen og kravene til arbejdet med disse stoffer kommer på […]

Det er nu nemmere at fremsøge en kemisk risikovurdering

Du har måske allerede opdaget det? Det er nemlig allerede aktivt på din bruger i Dansk Kemidatabase! Vi har gjort det nemmere for dig at fremsøge en specifik kemisk risikovurdering på din bruger. For når man på virksomheden har medarbejdere som arbejder med eller udsættes for kemi, så skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering. Og […]

Nye regler om anvendelsen af Roundup

Fra d. 1. januar 2024 trådte nye regler i kraft, hvilket medfører, at der ikke længere må bruges pesticiderbaseret på bl.a. glyphosat på belægninger og grusarealer. Det betyder, at der ikke må bruges Roundup-midler indeholdende glyphosat på hverken veje, fortove, gårdspladser, terrasser, grusstier m.m. Er du haveejer, kommunal medarbejder, ejendomsfunktionær, landmand eller andet, så må […]

Benzylalkohol får ny klassificering

Stoffet, som ofte bliver benyttet som opløsningsmiddel, bliver fra 1. september 2025 klassificeret som værende allergifremkaldende. Det får betydning for blandinger, hvor benzylalkohol indgår. Benzylalkohol (CAS-nr.: 100-51-6) fremstilles og/eller importeres i en mængde på 10.000-100.000 tons om året i EU/EØS og både forbrugere og ansatte eksponeres for stoffet, fordi det anvendes i mange forskellige produkter. […]

Kandidatlisten er udvidet med 5 nye stoffer

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer er udvidet med 5 nye stoffer. Stofferne findes i forskellige typer af produkter fx i brændstoffer, luftplejeprodukter, belægningsprodukter, klæbemidler/tætningsmidler, smøremidler og fedtstoffer, pudsemidler, vaske- og rengøringsmidler, blæk, tonere, laboratoriekemikalier m.m. Stofferne og deres problematiske egenskaber er angivet i nedenstående tabel. Stofnavn CAS-nr. Problematiske egenskaber 2,4,6-tri-tert-butylphenol 732-26-3 Reproduktionsskadelig, persistent, bioakkumulerende og […]

Velkommen til Maria og Therese

Så har vi igen ansat nye medarbejdere i Joblife og dermed også til Dansk Kemidatabase. Vi er forsat glade for, at flere og flere virksomheder vil have styr på deres kemiske arbejdsmiljø med sikkerhedsdatablade, instruktion og kemiske risikovurderinger, så ulykker og lidelser kan forebygges. Vi har det sidste stykke tid også oplevet ekstra fokus på […]

PFAS – ny lovgivning er trådt i kraft

PFAS

Den store anvendelse og udbredelse af PFAS på verdensplan har gjort det til en stor sundheds- og miljømæssig udfordring. Derfor har Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, udarbejdet et forslag om at forbyde PFAS i brandslukningsskum i hele EU. Vi forventer, at det kun er begyndelsen, og at der er yderligere lovgivning om PFAS på vej. PFAS […]

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk