Din hud er din barriere mod skadelige stoffer – Så pas på den

I de fleste kemiinstruktioner i Dansk kemidatabase vil du kunne finde sætningen: ”Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme”. Men alligevel oplever vi virksomheder, der sparer den fede creme væk!

Ny guide om luftmålinger

Ny guide om luftmålinger

Når der udarbejdelses nye eller revideres eksisterende kemiske risikovurderinger, så er et af de punkter, som skal gennemgås ”Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes”.

Kandidatlisten er udvidet med 9 nye stoffer

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer er udvidet med 9 nye stoffer. Stofferne findes i forskellige typer af produkter, fx i papir, tekstiler, malinger, klæbemidler, spartelmasser, blæk, tonere m.m.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Lever I op til jeres kemiske forpligtigelser?