Nye regler om anvendelsen af Roundup

Fra d. 1. januar 2024 trådte nye regler i kraft, hvilket medfører, at der ikke længere må bruges pesticider
baseret på bl.a. glyphosat på belægninger og grusarealer.

Det betyder, at der ikke må bruges Roundup-midler indeholdende glyphosat på hverken veje, fortove, gårdspladser, terrasser, grusstier m.m. Er du haveejer, kommunal medarbejder, ejendomsfunktionær, landmand eller andet, så må du altså dette forår finde alternativer til ukrudtsbekæmpelsen.

Miljøstyrelsen har listet alternativer til ukrudtsbekæmpelsen på deres hjemmeside. Baggrunden for skærpelsen er, at der fra politisk side er et ønske om, at der i mindre grad anvendes bekæmpelsesmidler som er svært nedbrydelige, hvilket har medført en ændring i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen og skærpede regler for anvendelsen af Roundup indeholdende glyphosat.

Ved anvendelse af glyphosat-holdige bekæmpelsesmidler kan nedbrydningsproduktet AMPA dannes og denne forbindelse er ikke let nedbrydeligt. Derfor må pesticider indeholdende glyphosat fra nu af kun anvendes på arealer, hvor der bekæmpes ukrudtsplanter, der vokser i jord.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk