Revision – er det ikke bogholderens opgave?

Jo! - men i forbindelse med de kemiske risikovurderinger er det også din!

Tiden flyver, men hverdagene går særligt hurtigt! Det er måske derfor gået din næse forbi, at det er over 3 år siden, at regelændringen med frafaldelse af krav om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er), med erstatning af de kemiske risikovurderinger og øget fokus på instruktion og oplæring trådte i kraft, hvorefter kravet om de kemiske risikovurderinger har fyldt meget på de danske arbejdspladser. 

De kemiske risikovurderinger skal ikke kun udarbejdes, når virksomheden har medarbejdere, som arbejder med eller bliver udsat for kemiske stoffer/materialer – de skal også revideres. 

De kemiske risikovurderinger skal, ligesom den almindelige APV, revideres mindst hvert tredje år eller ved væsentlige ændringer i aktiviteterne, fx ved implementering af andre kemikalier eller nye processer. Bruger man sine kemiske risikovurderinger som et aktivt værktøj, vil risikovurderinger altså løbende blive revideret. 

Gik din virksomhed i gang med udarbejdelsen for 3 år siden, da regelændringen trådte i kraft, har du muligvis en opgave liggende i Dansk Kemidatabase – de skal nemlig som minimum revideres hvert tredje år! 

Dansk Kemidatabase er ikke kun et værktøj til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger – systemet hjælper dig også med at få et overblik over revisionen! 

Når du udarbejder en kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase, sætter du en opfølgningsdato, og sætter du ikke selv en dato, sættes den automatisk til 3 år efter udarbejdelsen. For at få et overblik over dine mulige opgaver ift. revision af dine kemiske risikovurderinger, går du ind under menuen ”Risikovurderinger” i Dansk Kemidatabase. Du har nu et overblik over dine kemiske risikovurderinger. Helt til højre for hver risikovurdering er en opfølgningsdato. Er denne dato rød, har du overskredet opfølgningsdatoen for den pågældende kemiske risikovurdering. 

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk