Overskrivning af oplysninger

Vi har, via funktionen overskrivning, åbnet for muligheden for, at I kan overskrive nogle af de oplysninger, som står i Dansk Kemidatabases instruktioner

Fx:

  • Anvendelsesbegrænsninger
  • Uddannelseskrav
  • Forholdsregler
  • Værnemidler


I nogle tilfælde kan det være en fordel for virksomheden at kunne simplificere instruktionernes indhold eller gøre dem mere virksomhedsspecifikke, så de retter sig mest muligt mod jeres medarbejdere.

I en instruktion kan der under værnemidler fx stå: Brug engangshandsker af nitrilgummi. Medarbejderne vil måske have nemmere ved at finde de rigtige handsker, hvis der fx stod: brug de grønne engangshandsker. I sådanne tilfælde er det, med denne funktion, muligt for virksomheden at rette instruktionernes oplysninger til.

Der kan være tilfælde, hvor den kemiske risikovurdering viser, at det fx ikke er nødvendigt at anvende åndedrætsværn i forbindelse med en arbejdsopgave. Så kan det være misvisende, at der i instruktionsmaterialet står, at der skal anvendes åndedrætsværn. I et sådant tilfælde vil virksomheden også kunne gå ind og overskrive instruktionens oplysninger med oplysninger, som specifikt gør sig gældende hos jer. Inden der skrives i feltet, kan den oprindelige tekst fortsat ses.

Læs mere om Funktionen nederst på denne side: ’Overskrivning med virksomhedsspecifikke oplysninger her

Læs om P sætninger her.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk