Opdaterede instruktioner for isocyanter i Dansk Kemidatabase

Alle 325 isocyanat-holdige produkter i Dansk Kemidatabase er rettet igennem, så deres instruktioner stemmer overens med den nyeste lovgivning.

I sommers kom der en regelændring ift. uddannelseskravet ved håndtering af isocyanatholdige produkter. Den trådte i kraft d. 24. august 2023. Vi har derfor rettet alle 325 isocyanat-holdige produkter igennem, så deres instruktioner stemmer overens med den justerede lovning. I kan derfor trygt tage udgangspunkt i disse instruktioner.

I takt med at ny lovgivning implementeres, justerer vi løbende vores instruktioner i Dansk Kemidatabase. På den måde er du altid sikker på, at dine instruktioner er opdaterede og korrekte.

Ved at bruge søgefunktionen ”stjernemarkering”, kan du løbende følge med i ændringerne i netop dine kemikalieinstruktioner.

Hvilke ændringer er der i reglerne?

Tidligere var det kun medarbejdere, der arbejdede med produkter indeholdende isocyanater, som skulle have den relevante uddannelse.

Men nu er personer, der arbejder og overvåger arbejdet med isocyanater også omfattet af et uddannelseskrav. Ikke nok med at disse medarbejdere skal have modtaget uddannelse inden arbejdet, så skal uddannelsen også fornyes hvert 5. år. Personer, der allerede har gennemført en eksisterende uddannelsen, skal dog først have fornyet deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel uddannelsen er.

Udover det skærpede krav til hvem der skal have modtaget uddannelse, så er det også blevet skærpet hvornår der er krav om uddannelse. Produkter der indeholdende mere end 0,1 vægtprocent af monomere isocyanater er nu omfattet af reglerne. Der er tale om en skærpet grænse fra 0,5 vægtprocent til 0,1 vægtprocent.

Du kan læse mere om regelændringen her.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk