Nye krav til uddannelse ved arbejde med diisocyanater på vej

På EU-plan er det årlige antal af nye erhversrettede sygdomme forårsaget af diisocyanater anslået til mere end 5000 tilfælde.

Diisocyanater er klassificeret som allergifremkaldende både ved indånding og ved hudkontakt, og det har fået ’Det Europæiske Kemikalieagentur’ til at se på muligheder for at begrænse mængden af diisocyanater som arbejdsstyrken udsættes for, og derfor kommer der nye krav til virksomheder som arbejder med diisocyanater.

Diisocyanater kan forekomme i mange forskellige produkttyper. Det er lige fra isoleringsskum og fugemasse over til lim, lak og maling. Udsættelsen for diisocyanater sker også, når polyurethanprodukter opvarmes, f.eks. ved lodning og svejsning af overflader indeholdende diisocyanater, og dermed vil uddannelse også være relevant for svejsere, karrosseriteknikere, støberimedarbejere og medarbejdere i elektronikindustrien.

Isocyanater

Krav til uddannelsen

Fremadrettet skal alle, der arbejder med diisocyanater, have gennemført en uddannelse inden arbejdet påbegyndes, men ligeledes skal ledere af disse personer også uddannes. Der bliver også et krav om, at uddannelsen skal gentages hvert 5. år, og der skal forelægge dokumentation for, at uddannelsen er gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Dansk Industri, 3F og plastindustrien har tilsammen nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at udarbejde en ny uddannelse, som overholder kravene udstukket fra EU, og det forventes at kurset vil kunne gennemføres hos AMU, lige som det allerede eksisterende kursus ”Personlig sikkerhed ved arbejdet med epoxy og isocyanater” også kan. Det er endnu uklart om den eksisterende uddannelse er nok, eller om alle ville skulle gennemføre det nye kursus.

Kravet om gennemført uddannelse træder i kraft d. 24. august 2023, og her gælder også, at alle produkter skal mærkes med ”fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug.”

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?