Nye grænseværdier for 18 stoffer

Den 20. februar 2021 trådte nye grænseværdier for 18 stoffer og materialer i kraft, herunder 6, der er kræftfremkaldende.

De nye grænseværdier gælder for følgende stoffer:

 • Trichlorethylen
 • 4,4’-methylendianilin (MDA)
 • Epichlorhydrin
 • Ethylendibromid (1,2-dibromethan)
 • Ethylendichlorid (1,2-dichlorethan)
 • Udstødningsgasser fra dieselmotorer
 • Blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), især dem, der indeholder benzo[a]pyren (”PAH-blandinger”)
 • Mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele (”Brugte mineralolier”)
 • Anilin
 • Chlormethan
 • Trimethylamin
 • 2-Phenylpropan (cumen)
 • Sec-Butylacetat
 • 4-Aminotoluen
 • Isobutylacetat
 • Isoamylalkohol
 • n-Butylacetat
 • Phosphoryltrichlorid

 

Hvis I vil have muligheden for at holde jer orienteret om nye grænseværdier og andre ændringer i lovgivningen for alle former for arbejdsmiljø, miljø, energi og natur, så kan der tegnes abonnement på Vidensdatabasen, som Joblife tilbyder. Læs mere her

Læs om H sætninger.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?