Benzylalkohol får ny klassificering

Stoffet, som ofte bliver benyttet som opløsningsmiddel, bliver fra 1. september 2025 klassificeret som værende allergifremkaldende. Det får betydning for blandinger, hvor benzylalkohol indgår.

Benzylalkohol (CAS-nr.: 100-51-6) fremstilles og/eller importeres i en mængde på 10.000-100.000 tons om året i EU/EØS og både forbrugere og ansatte eksponeres for stoffet, fordi det anvendes i mange forskellige produkter. Udover anvendelse som opløsningsmiddel bliver stoffet også brugt i bl.a. belægningsmaterialer, malingfjernere, fugemasser, kosmetik, som konserveringsmiddel og det er desuden fundet i vaske- og rengøringsmidler.

I dag er benzylalkohol klassificeret som værende farlig ved indånding og ved indtagelse. Fra 1. september 2025 skal det i stedet klassificeres som værende farlig ved indtagelse, allergifremkaldende (Skin Sens. 1B) og øjenirriterende og klassificeringen som farlig ved indånding fjernes. For blandinger hvor benzylalkohol indgår, betyder det, at blandinger bliver mærket med H317 ”Kan forårsage allergisk hudreaktion.” fra en koncentration på 1 % eller derover.

Ændringen i stoffets klassifikation er en del af en række ændringer i CLP-forordningen som finder anvendelse fra 1. september 2025. Læs mere om CLP-forordningen her. 

Leverandørerne må dog gerne på frivillig basis anvende de nye eller opdaterede klassificeringer og tilpasse mærkningen og emballeringen i overensstemmelse hermed inden denne dato og du vil derfor kunne opleve en implementering i dine sikkerhedsdatablade inden skæringsdatoen.

Med et Service eller Service Plus abonnement gennemgår vi dine produkters sikkerhedsdatablade en gang i året og indhenter nyeste sikkerhedsdatablad, hvorefter instruktionen opdateres. Ved at bruge søgefunktionen ”STJERNEMARKERING”, kan du løbende følge med i ændringerne i netop dine kemikalieinstruktioner.

Hvis du er nysgerrig på om nogle af dine produkter indeholder benzylalkohol, kan du skrive CAS-nummeret i søgefeltet og så viser Dansk Kemidatabase de af dine sikkerhedsdatablade, hvor CAS-nummeret er skrevet.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?