Går grænsen ved grænseværdier?

Vi overholder grænseværdien, så vi har ikke nogen udfordring…” Dette har vi kemikere bag Dansk Kemidatabase og Joblife hørt af mange omgange på forskellige virksomheder. Men hvorvidt I er over eller under en grænseværdi er ikke det samme som, at I enten har eller ikke har en udfordring ift. en kemisk påvirkning af medarbejderne. SÅ sort/hvidt kan det ikke sættes op.

Grænseværdier

Hvad er grænseværdier så?

En grænseværdi (GV) angiver den højest tilladte koncentration af et kemisk stof, fx i luften. Kemiske stoffer kan i luften optræde som dampe, støv, røg og fibre. Derfor angives koncentrationen af kemiske stoffer i luften som regel i ppm (parts per million – milliontedel), i mg/m3 (milligram pr. kubikmeter luft) eller i fibre/cm3 (fibre pr. kubikcentimeter luft).

At I er under den højeste tilladte koncentration, er ikke det samme som, at I ikke har en udfordring. Al unødig kemisk påvirkning af medarbejderne skal nemlig undgås!

Hvordan skal jeg forholde mig til grænseværdier?

Hvis et kemisk stof har en meget lav grænseværdi, er det ikke det samme som, at det kemiske stof er meget giftigt. Grænseværdier fastsættes som hovedregel ud fra sundhedsmæssige hensyn, der er baseret på den aktuelle viden om stoffernes virkning. En grænseværdi kan dog både være fastsat ud fra en afvejning af et sundhedsmæssigt perspektiv, de tekniske/økonomiske aspekter samt de kontroltekniske muligheder. Grænseværdien kan dog give et indtryk af, hvor stor risiko der er forbundet med et kemisk stof.

Mange stoffer kan både have en korttids(grænse)værdi (gennemsnitkoncentrationen i løbet af en måleperiode på 15 minutter), en langtidsgrænseværdi (gennemsnitskoncentration i løbet af en otte-timers arbejdsdag) og en loftsværdi. En loftværdi er en koncentration, som på intet tidspunkt må overskrides.

Grænseværdier og den kemiske risikovurdering

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi, skal der udarbejdes kemisk risikovurdering.

Grænseværdier

Har de anvendte kemiske stoffer eller materialer en grænseværdi, så skal du forholde dig til denne/disse. Det er nemlig et af de 7 vurderingselementer, som du skal forholde dig til ved udarbejdelse af den kemiske risikovurdering:

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
  2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
  3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
  4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
  5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
  6. Arbejdstilsynets grænseværdier
  7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

I Dansk Kemidatabase har vi bl.a. et nemt anvendeligt værktøj til de kemiske risikovurderinger. I vores værktøj har vi udarbejdet hjælpetekster til dig, som gør det nemt at udarbejde de lovpligtige kemiske risikovurderinger – vi har selvfølgeligt indarbejdet de 7 vurderingselementer. I Dansk Kemidatabase kan du desuden få et overblik over, hvilke af dine kemiske produkter, som har indholdsstoffer med en grænseværdi. Er du i tvivl, om der på jeres virksomhed er tale om unødig kemisk påvirkning af jeres medarbejdere, så kan vores kemikere også hjælpe dig med diverse luftmålinger for bl.a. støv, gasser, dampe, aerosoler m.m. Vi kan altså også hjælpe dig med en afklaring ved eventuel tvivl.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk