Træt af ”røde” opfølgningsdatoer for dine kemiske risikovurderinger?

Så er du ikke den eneste. For de kemiske risikovurderinger er udarbejdet, hverdagen rammer, og pludselig er der gået 3 år, og de SKAL revideres. Din dårlige samvittighed synliggøres bl.a. med de røde opfølgningsdatoer på dine kemiske risikovurderinger i Dansk Kemidatabase.   Med tilkøbet, ”et årligt besøg fra din eksterne kemi-kollega”, er der tale om […]

Ny guide om biologisk APV

Guide Biologisk APV

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med eller kan blive udsat for biologisk påvirkning, skal der udarbejdes en biologisk APV. Afhængig af opgavetyperne og hvilken branche din virksomhed tilhører, findes der forskellig biologisk påvirkning, som resulterer i et behov for udarbejdelsen af den biologiske APV. På nogle arbejdspladser arbejdes der direkte med mikroorganismer, […]

Substitution – et fokus på pH-indikatoren, Phenolphthalein

Når man arbejder med kræftrisikable produkter, så har man pligt til at substituere (erstatte) produkterne med alternative produkter, som ikke er kræftrisikable. Dette er en del af den danske kræftbekendtgørelse, hvor der står: ”Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det efter §§ 13-14 i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) […]

Velkommen til Hatice og Jane

Så har vi igen ansat nye medarbejdere til Dansk Kemidatabase. Vi er glade for, at flere og flere virksomheder vil have styr på deres kemiske arbejdsmiljø med sikkerhedsdatablade, instruktion og kemiske risikovurderinger, så ulykker og lidelser kan forebygges. Det betyder også, at vi har fået brug for flere kemikere, der kan bistå virksomhederne i Dansk […]

Ny screeningsfunktion i Dansk Kemidatabase

Der er kommet en ny funktion i Dansk Kemidatabase – en screeningsfunktion for isocyanater. For at gøre brug af denne kan du skrive ’screening’ i søgefeltet under menuen ”Produkter og kemikalieinstruktioner”. På denne måde får du mulighed for at vælge en af fem screeningsmuligheder, herunder screeningen for isocyanater. Screeningen giver dig et indblik i, om […]

Kender du alle måder, hvorpå du kan tilgå Dansk Kemidatabase?

Logger du på din computer, hver gang du vil tilgå Dansk Kemidatabase?  For det behøver du faktisk slet ikke! Der er nemlig rigtigt mange andre måder, hvorpå du, dine kolleger eller medarbejdere kan tilgå både sikkerhedsdatablade, kemiske risikovurderinger, instruktioner m.m. i Dansk Kemidatabase! Kender du dem alle? Webinar om tilgængelighed Hvis ikke, så gennemgår vi […]

Nye regler for recirkulation af udsuget procesventilationsluft

Arbejdstilsynet ændrede d. 1. juli 2023 reglerne for recirkulation af udsuget procesventilationsluft. Det har ikke tidligere været tilladt at recirkulere udsuget procesventilationsluft (hvis man ser bort fra få undtagelser). Men dette er nu ændret. Udsuget procesluft må nu recirkuleres, men der er dog en række betingelser. For det skal selvfølgeligt være forsvarligt at genanvende den […]

Nye regler for anmeldelse af arbejde med asbest

Arbejder din virksomhed fx med renovering eller nedrivning af eksisterende bygninger? Så kan I være omfattet af de nye regler som trådte i kraft d. 1. juli 2023! Virksomheder har hele tiden skulle anmelde asbestarbejde, men fra d. 1. juli kan manglende anmeldelse af asbestarbejdet medføre en bøde til virksomheden på 10.000 kr. Det er […]

2 nye stoffer på kandidatlisten

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer er udvidet med 2 nye stoffer. Stofferne findes i forskellige typer af produkter fx klæbemidler, spartelmasser, blæk, tonere samt i produkter, som anvendes til fremstilling af plast og gummiprodukter m.m. Stofferne og deres problematiske egenskaber er angivet i nedenstående tabel: Stofnavn CAS-nr. Problematiske egenskaber Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid 78980-60-8 Blæk og […]

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk