Kemikalieregistrering – den gode start på kemisk risikovurdering

I kender det måske – I tror, at der er styr på sikkerhedsdatabladene på jeres kemiske produkter, indtil I går ud og åbner skabe og skuffer, og så er virkeligheden en anden. Inden I går i gang med at udarbejde de kemiske risikovurderinger på jeres arbejdsopgaver- og processer, er det derfor en god idé at […]