Ændring i Giftbekendtgørelsen er trådt i kraft

Den 1. januar 2023 trådte ændringer i Giftbekendtgørelsen i kraft, og vi vil her belyse den væsentligste ændring for brugerne af Dansk Kemidatabase.

Flere H-sætninger udløser nu krav om en sikkerhedsansvarlig på virksomheden, mens kravet om opbevaring under lås altid har været gældende.

Produkter med H-sætningerne (fare-sætningerne) H300, H310, H330, H301, H311, H331, H370, H360, H350 og H340 har hele tiden skullet opbevares som gift (man skal opbevare gifte forsvarligt – under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende). H-sætningerne kan ses på de kemiske produkters etiket eller i deres medfølgende sikkerhedsdatablad.

Har man produkter med en eller flere af ovenstående H-sætninger i en samlet mængde på over 125 ml, og har flere end fem personer adgang til disse, skal der også udpeges en eller flere personer, der på virksomhedens eller institutionens vegnet sikrer, at produkterne bliver opbevaret efter reglerne. Bl.a. skal de opbevares, så uvedkommende ikke har adgang til de pågældende stoffer og blandinger. Før var dette kun gældende ved produkter med H-sætningerne H300, H310, H330, H301, H311, H331 og H370, men nu er det også gældende for produkter med H-sætningerne H360, H350 og H340.

Vi har justeret i Dansk Kemidatabases instruktioner, så dette er blevet tilføjet.

Læs også mere om, hvordan I læser fare-sætninger på de kemiske produkters etiketter og sikkerhedsdatablade.

 

 

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?