ABC-vurdering som en del af værktøjskassen

Ofte vil kommuner kræve en ABC-vurdering af de anvendte kemikalier på en virksomhed i forbindelse med, at denne skal have en tilslutningstilladelse af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg.

En ABC-vurdering af et kemikalie kan anvendes som et screeningsværktøj, så virksomheden kan undgå at få både sundheds- og miljøfarlige kemiske produkter ind på arbejdspladsen.


Ligeledes kan en ABC-vurdering også give en indikation på, om et potentielt nyt kemikalie vil påføre virksomheden ekstra rensningskrav til spildevandet, inden det ledes ud til offentlig kloak.

Hvad er en ABC-vurdering?

For alle industrivirksomheder gælder det, at der skal foreligge en tilslutningstilladelse af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. Formålet med denne tilladelse er, at kommunen skal sikre sig, at det lokale rensningsanlæg kan håndtere det afledte spildevand.

Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvilke oplysninger der skal foreligge for at kunne behandle en ansøgning, men ofte vil kommunen bl.a. kræve en ABC-vurdering af de anvendte kemikalier på virksomheden. Gennem en ABC-vurdering tildeles alle organiske indholdsstoffer et A, B eller C.

  • A-stoffer er uønskede i afløbssystemet, og dette vil primært være pga. giftige eller farlige sundhedsegenskaber for mennesker eller en akut giftighed overfor vandlevende organismer.
  • B-stoffer ønskes begrænset, for at kunne overholde miljømæssige kvalitetskrav. For en række af disse stoffer, er der en fastsat grænseværdi.
  • C-stoffer er stoffer, som ikke giver anledning til en grænseværdi, pga. deres kemiske genskaber.


Vi hjælper virksomheder med at lave ABC-vurderinger

Dansk Kemidatabases kemikere bistår virksomheder med at lave ABC-vurderinger af virksomhedens kemi. Vurderingen kan give anledning til behov for at afsøge muligheder for substitution af uønsket kemi, hvad vi også efterfølgende bistår virksomheder med, så det afledte spildevand får mindre farligt indhold af kemikalier.

Læs også om CAS nummer og APV regler.

ABC-vurdering som en del af værktøjskassen

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk