Velkommen til Maria og Therese

Så har vi igen ansat nye medarbejdere i Joblife og dermed også til Dansk Kemidatabase.

Vi er forsat glade for, at flere og flere virksomheder vil have styr på deres kemiske arbejdsmiljø med sikkerhedsdatablade, instruktion og kemiske risikovurderinger, så ulykker og lidelser kan forebygges. Vi har det sidste stykke tid også oplevet ekstra fokus på både kemiske kortlægninger, den biologiske APV og substitution samt hjælp og sparring til dette.

Det betyder også, at vi har fået brug for flere kemikere, der kan bistå virksomhederne både i Dansk Kemidatabase med håndtering af vores 23.000 instruktioner og sikkerhedsdatablade samt ude hos virksomhederne i arbejdet med det kemiske arbejdsmiljø.

Vi er derfor meget glade for at vi efter juleferien har budt velkommen til vores nye konsulenter Cand.scient, Ph.d. i molekylærbiologi Maria Stenum Hansen og kemiingeniør Therese Kildedal.

Maria har tidligere arbejdet hos både Arla Foods Ingredients og DuPont, imens Therese kommer fra en stilling som projektleder og miljørådgiver hos Dansk Miljørådgivning A/S. Hun har bl.a. arbejdet med miljøscreeeninger af bygninger mht. miljøproblematiske stoffer som PCB, tungmetaller, oliestoffer, kulbrinter og asbest samt støv og dampe samt lavet retningslinjer og håndteringsplaner ved arbejdet med materialerne.

Maria arbejder fra vores Aarhus-kontor, mens Therese sidder på vores Kolding-kontor. De indgår i vores store team af 18 kemikere i Dansk Kemidatabase.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk